Socialdemokratams svarbu, kad vaikų maitinimas ikimokyklinio ugdymo įstaigose būtų organizuojamas tinkamai

Socialdemokratams svarbu, kad vaikų maitinimas ikimokyklinio ugdymo įstaigose būtų organizuojamas tinkamai

Socialdemokratų frakcijos nariai kreipėsi į miesto vadovus, prašydami rasti galimybių kuo skubiau skirti finansavimą visoms ikimokyklinio ugdymo įstaigoms įsteigti 0,5 etato vaikų maitinimo organizavimui ir Lietuvos higienos normos HN75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ vykdymui. Vadovaujantis Šiaulių miesto savivaldybės Tarybos 2016-12-29 sprendimu Nr.T-444 „Dėl visuomenės sveikatos priežiūros organizavimo“, priimtas sprendimas įsteigti Šiaulių miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biure visuomenės sveikatos priežiūros specialisto, vykdančio visuomenės sveikatos priežiūros funkciją savivaldybės teritorijoje esančiose ikimokyklinio ugdymo įstaigose. Visoms ikimokyklinio ugdymo įstaigoms lėšos buvo sumažintos pagal 2016-12-29 sprendime Nr-T-444 patvirtintus visuomenės sveikatos priežiūros etat ...

Gintautas Paluckas. Darbuotojai, kuriems valstybė meluoja

Gintautas Paluckas. Darbuotojai, kuriems valstybė meluoja

Mūsų valstybė meluoja pati sau ir šimtams tūkstančių valstybės sektoriaus darbuotojų. Lietuvoje padėti vienai smurto aukai metams skiriama 10 eurų, šeimos gydytojo paslaugoms apmokėti vienam asmeniui per metus – 23 eurai, trečdaliui mokytojų mokamas mažesnis nei 500 eurų atlyginimas. Pati valstybė leidžia save kompromituoti, nes viešojo sektoriaus finansavimas neužtikrina nei teikiamų paslaugų kokybės, nei viešajame sektoriuje dirbančių žmonių orumo. Dar blogiau – toks atsainus valdžios požiūris į viešąjį sektorių programuoja labai rimtas problemas ateičiai – nekokybišką išsilavinimą, prastą sveikatą. Kitaip tariant, mes apsimetame, kad jiems mokame, tačiau paskui skundžiamės, kodėl visi pikti, susvetimėję, destruktyvūs, įklimpę į alkoholizmo liūną, emigruoja iš šalies arba žudosi. Stebėtis nereikėtų, nes patys pasiekėme tai, ką turime. Valstybės sektoriuje iš ...

Close