Socialdemokratų frakcija lankėsi AB „Šiaulių energija“

Socialdemokratų frakcija lankėsi AB „Šiaulių energija“

Šiaulių miesto savivaldybės tarybos socialdemokratų frakcijos nariai J.Sartauskas, G.Vyšniauskas, J.Žakarienė ir Z.Žuklijienė surengė išvažiuojamąjį posėdį AB „Šiaulių energija“. Susitikę su bendrovės vadovais išgirdo išsamią informaciją apie bendrovės veiklą, atliktus ir numatytus atlikti darbus, iškylančias problemas. Po susitikimo frakcijos nariai pasinaudojo proga apsilankyti kogeneracinėje elektrinėje, kur iš arti galėjo pamatyti biokuro energetikos procesą. ...

Išvažiuojamasis posėdis Šiaulių priklausomybės ligų centre

Išvažiuojamasis posėdis Šiaulių priklausomybės ligų centre

Socialdemokratų frakcijos narius pasiekė informacija, jog po optimizavimo rengiamasi uždaryti Šiaulių priklausomybės ligų centrą, iš darbo bus atleisti gydytojai bei kitas personalas, ligoniai, nebaigę gydymo, išsiųsti namo. Frakcijos nariai J. Sartauskas, G. Vyšniauskas, J. Žakarienė ir Z. Žuklijienė surengė išvažiuojamąjį posėdį Priklausomybės ligų centre, norėdami patys įsitikinti ar informacija teisinga. Frakcijos nariai susitiko su ką tik pradėjusia eiti direktoriaus pareigas Justina Šimanauskaite, gydytoja Jelena Kuznecova, kurios supažindino su esama situaciją bei artimiausiais planais. Pasirodo, kad centras veiks ir toliau, ligoniams bus suteikiamos tos pačios paslaugos, stengiamasi pritraukti jaunų specialistų. Apžiūrėję Priklausomybės ligų centro patalpas, susitikę su personalu ir ligoniais bei jų artimaisiais, socialdemokratai įsitikino, kad centras sa ...

Socialdemokratai: dėstytojai ir tyrėjai nusipelno adekvačių algų

Socialdemokratai: dėstytojai ir tyrėjai nusipelno adekvačių algų

Lietuvos socialdemokratų partija (LSDP) remia aukštųjų mokyklų dėstytojus, mokslo darbuotojus ir tyrėjus, kurie susibūrė akcijai „Paskutinis prioritetas“ bei reikalauja nedelsiant užtikrinti adekvatų dėstytojų ir mokslininkų darbo užmokestį. „Vyriausybė privalo įsiklausyti į mokslininkų balsą, kad atlyginimus reikia kelti ne procentais, o kartais“, - pabrėžė LSDP pirmininkas Gintautas Paluckas. Jis atkreipė dėmesį, kad Vyriausybės siūlymas papildomai skirti 22,6 mln. eurų tyrėjų ir dėstytojų atlyginimams kelti yra nepakankamas. Pasak jo, nors švietimo ir mokslo ministrė tai skambiai vadina viena iš reikšmingesnių investicijų per visą nepriklausomybės laikotarpį, faktai rodo priešingas tendencijas. „Nuo 2008 m. aukštojo mokslo viešasis finansavimas buvo sumažintas apie 30 proc. Tyrėjų atlyginimai net keliais kartais yra mažesni nuo Europos Sąjungos vidurkio ir Vyr ...

Vilija Blinkevičiūtė. Europa jau susidorojo su krize, bet darbo neturi net 19,5 mln. piliečių

Vilija Blinkevičiūtė. Europa jau susidorojo su krize, bet darbo neturi net 19,5 mln. piliečių

Simboliška: artimiausiomis dienomis Švedijoje, kurios visuomenė yra viena iš sėkmingiausių pasaulyje, įvyks aukščiausio lygio susitikimas, ateityje galintis nulemti daugumos ES gyventojų gerovę. Į Geteborgą susirinkę valstybių ir vyriausybių vadovai, ES institucijų, socialinių partnerių ir pilietinės visuomenės atstovai diskutuos, kaip skatinti užimtumą, sąžiningas darbo sąlygas, tvarią ir efektyvią socialinę apsaugą bei socialinį dialogą. Susitikime ES institucijos turėtų paskelbti apie Socialinių teisių ramsčio įsteigimą ir prisiimti įsipareigojimus dėl jo įgyvendinimo. Socialinis saugumas ir gyventojų gerovė tampa visos Bendrijos prioritetu. Kam reikalingas socialinių teisių ramstis? Teigti, kad Europos Sąjunga pagaliau susidorojo su krize (daugumos valstybių ekonomikos po truputį kyla), reiškia pasakyti tik dalį tiesos. Paskutinieji statistikos duomenys ...

Close