Įvyko kasmetinė švietimo darbuotojų konferencija

Įvyko kasmetinė švietimo darbuotojų konferencija

Tapo tradicija švietimiečiams prieš Naujuosius mokslo metus susirinkti į konferenciją, peržvelgti praėjusius metus, numatyti prasidedančiųjų mokslo metų veiklos kryptis. Tarp svarbiausių darbų minimi STEAM (mokiniams skirtas gamtos mokslų ugdymo su mieste veikiančiomis aukštosiomis mokyklomis ir profesinio rengimo centru projektas), SKU (socialinių kompetencijų ugdymo) modelis, Lyderystės programos, IKT mokymai mokytojams, karjeros specialistų etatų įsteigimas, elektroninė biblioteka, pailgintos dienos grupių įvedimas, kultūros krepšelis... Prie šių pasiekimų prisidėjo ir Šiaulių miesto savivaldybės Tarybos socialdemokratų frakcija siūlydama vieniems ar kitiems darbams skirti finansavimą, rengdama sprendimų projektus. Būtent socialdemokratai inicijavo kultūros krepšelio mokiniui atsiradimą (tik dabar apie jį pradedama galvoti visoje šalyje), akcentavo pailgintos die ...

Close