LIETUVOS SOCIALDEMOKRATŲ PARTIJOS
ŠIAULIŲ MIESTO SKYRIUS
2019 METŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS RINKIMŲ

PROGRAMA

ŠIAULIAI, KURIE GALI

Mūsų vertybės: laisvė, lygybė, bendrystė, socialinis teisingumas.
Savivaldos stiprinimas yra nuolatinė mūsų siekiamybė. Esame pasiruošę suvienyti politikus ir gyventojus bendram darbui oresnės ateities vardan.
Mūsų tikslas – Teisingas ir augantis visas Šiaulių miestas.

 

Mūsų pagrindiniai įsipareigojimai 2019-2023 m.

 • Pasieksime, kad patys gyventojai tiesioginio balsavimo būdu  nuspręstų dėl dalies biudžeto lėšų – 2 proc. -  panaudojimo.
 • Įkursime NVO bendruomeninius namus.
 • Bus įgyvendinta  nuostata -  nemokamas viešasis transportas pradinių klasių mokiniams ir šiauliečiams nuo 65 metų amžiaus.
 • Įsteigsime dar vienus savivaldybės slaugos ir globos namus.
 • Plėtosime vaikų dienos centrus – skirsime lėšas ir įsteigsime ne mažiau kaip 2 naujus centrus pietinėje miesto dalyje.
 • Socialines paslaugas teikiančius darbuotojus apdrausime sveikatos draudimu nuo nelaimingų atsitikimų,skirsime lėšas jų skiepijimui nuo gripo ir užkrečiamųjų ligų bei skirsime 10 proc. priedą už rizikingas darbo sąlygas.
 • Padidinsime vietų skaičių  Šiaulių ilgalaikio gydymo ir geriatrijos centre.
 • Įkursime krizių centrą, kad smurtą artimoje aplinkoje patiriantys asmenys  gautų skubią pagalbą, o vėliau - ir jiems reikalingą socialinę pagalbą.
 • Tęsime mūsų iniciatyva įsteigtų premijų skyrimą geriausiems mokytojams, o premijų skaičių padidinsime iki 20, kad būtų apdovanojami visų sričių pedagogai.
 • Pasieksime, kad Jaunųjų technikų centras taptų savarankiška šiuolaikine ugdymo įstaiga.
 • Dvigubai padidinsime lėšas vaikų vasaros poilsio stovykloms organizuoti.
 • Skirsime tėvams 100 eurų vienkartinę išmoką vaiko parengimui į pirmąją klasę.
 • Savivaldybės biudžete kiekvienais metais jaunimo (įskaitant ir mokinių savivaldą) iniciatyvoms remti numatysime mažiausiai 20 tūkst. eurų jų teikiamiems projektams finansuoti.
 • Pastatysime dengtą sporto maniežą.
 • Rekonstruosime koncertinę įstaigą „Saulė“, įrengiant  akustinę koncertinę salę.
 • Pastatysime elingą prie Rėkyvos ežero.
 • Kasmet renovuosime ne mažiau kaip 3 mokyklų stadionus.
 • Didinsime rekreacinių zonų skaičių, įrengsime 2 naujas riedučių ir riedlenčių aikštes,  o kasmet - ne mažiau kaip 2 naujas vaikų žaidimų aikšteles ir  viešąsias erdves.
 • Prie Talkšos ežero plėtosime rekreacines erdves, įrengsime  kempingą atvykstantiems svečiams, o apie Talkšos ežerą  įrengsime pėsčiųjų taką.
 • Nedidinsime turto, žemės bei žemės nuomos mokesčių.
 • Tęsime  šilumos ūkio modernizavimą ir išlaikysime mažiausią šilumos kainą tarp didžiųjų Lietuvos miestų.
 • Modernizuosime gatvių apšvietimą, įgyvendindami efektyvias ir saugias  LED apšvietimo sistemas, kasmet įrengsime  naujų gatvių apšvietimą pagal su bendruomene suderintą ir miesto taryboje patvirtintą gatvių apšvietimo eiliškumą.
 • Dvigubai padidinsime išasfaltuojamų žvyruotų gatvių  bei naujai įrengiamų šaligatvių kiekį.
 • Parengsime programą ir numatysime finansavimą sodininkų bendrijų infrastruktūros gerinimui.

Neatlygintina politinė reklama

Close