Šiaulių miesto savivaldybės tarybos socialdemokratų frakcijos narių (J. Sartausko, G. Vyšniausko, J. Žakarienės, L. Žakario, Z. Žuklijienės) 2018 m. veiklos ataskaita

Šiaulių miesto savivaldybės tarybos socialdemokratų frakcijos narių (J. Sartausko, G. Vyšniausko, J. Žakarienės, L. Žakario, Z. Žuklijienės) 2018 m. veiklos ataskaita

Visi 5 Socialdemokratų frakcijai priklausantys Tarybos nariai dirba miesto Tarybos komitetuose, priklauso įvairioms komisijoms, darbo grupėms: Sartauskas - Finansų ir ekonomikos komiteto pirmininko pavaduotojas, Šiaulių miesto savivaldybės strateginės plėtros tarybos, Bendruomenės sveikatos tarybos narys, UAB ” Busturas” kainų perskaičiavimo darbo grupės narys. Vyšniauskas – Šiaulių miesto savivaldybės Socialdemokratų frakcijos vadovas, Sveikatos ir socialinių reikalų komiteto, Kontrolės komiteto, Antikorupcinės komisijos, Saugaus eismo komisijos, Gyvenamųjų patalpų naudojimo komisijos, Projektų įgyvendinimo priežiūros tarybos, Šiaulių teritorinė ligonių kasos tarybos, darbo grupės dėl žemės mokesčių, nekilnojamojo turto mokesčių ir žemės nuomos teritorijų nustatymo, darbo grupės Šiaulių oro uostui plėtoti, darbo grupės UAB „Busturas“ profesinės sąjungos , ...

Close