Dėl 2022-07-07 vykusio Šiaulių miesto Tarybos posėdžio

Dėl 2022-07-07 vykusio Šiaulių miesto Tarybos posėdžio

Vakar vykusį Šiaulių miesto savivaldybės Tarybos posėdį būtų galima pavadinti kainų kėlimo ir dviejų mokyklų galutinio sunaikinimo posėdžiu. Tėvams, kurių vaikai lanko miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigas, padidintas atlyginimo dydis už ugdymo aplinkos išlaikymą nuo 7,24 iki 10 eurų. Taip pat padidės ir atlyginimas už maitinimą: lopšelio grupėje nuo 1,69 iki 2,47 eur., darželio grupėje – nuo 1,92 iki 2,90 eur. Didėja ir geriamojo vandens bei nuotekų tvarkymo kaina. Daugiabučiuose namuose gyvenantiems asmenims vandens kaina didės nuo 2,10 eur. iki 2,82 eur. be PVM, individualiuose namuose gyvenantiems nuo 2,06 eur. iki 2,78 eur. be PVM. Ženkliai didėja Šiaulių miesto savivaldybės Švietimo centro mokamų paslaugų įkainiai. Labiausiai liūdina naujosios kainos kvalifikacijos tobulinimo renginių klausytojams. Jos didės nuo 3 iki 5 kartų priklausomai nuo lektoriaus kval ...

Close