Dėl 2023-07-13  vykusio Šiaulių miesto savivaldybės tarybos posėdžio.

Dėl 2023-07-13 vykusio Šiaulių miesto savivaldybės tarybos posėdžio.

Šiandien įvyko paskutinis šios vasaros Šiaulių miesto savivaldybės tarybos posėdis. Nors posėdžio darbotvarkėje 50 sprendimų projektų, norėčiau paminėti 2. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos neįsivardinusi dauguma pavedė savivaldybės merui vykdyti šiuos paprastosios savivaldybės tarybos kompetencijos įgaliojimus: tvirtinti savivaldybės biudžetinių įstaigų metinių ataskaitų rinkinius; viešųjų įstaigų (kurių savininkė yra savivaldybė) metinių ataskaitų rinkinius ir savivaldybės valdomų įmonių metinių finansinių ataskaitų rinkinius, metinius pranešimus ir (ar) veiklos ataskaitas. Šis sprendimo projektas labai nustebino, mat miesto vadovas dar visai neseniai viešai teigė, koks didelis darbo krūvis lauks mero įsigaliojus naujos redakcijos Vietos savivaldos įstatymui, kiek daug dokumentų teks perskaityti ir kiek daug jų teks pasirašyti. Per darbus meras šviesios di ...

Close