Dėl 2023-09-30 vykusio  Šiaulių miesto savivaldybės tarybos posėdžio

Dėl 2023-09-30 vykusio Šiaulių miesto savivaldybės tarybos posėdžio

Šiandien rugsėjo 30 d. Diena, kuomet atsakyme iš Šiaulių miesto savivaldybės administracijos į mano klausimus 2023 m. rugsėjo 7d. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos posėdyje, numatyta iki rugsėjo 30 d. peržiūrėti nebaigtos statybos objektų sąrašą, išanalizuoti priežastis dėl užbaigtų objektų neužregistravimo apskaitoje bei įpareigoti atsakingus asmenis pateikti dokumentus Turto valdymo skyriui, atkreipiant dėmesį, kad skyriai gali teikti atskirų užbaigtų statinių ar jų dalių statybos užbaigimo dokumentus. Bet apie viską nuo pradžios. Šios kadencijos taryboje tampa tradicija neįsivardijusios daugumos/mažumos balsais priimti teikiamus sprendimus, kurie dažnai neatitinka teisės aktų reikalavimų, neretai yra klaidingi. 2023 m. rugsėjo 7 d. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos posėdyje pritarta sprendimo projektui „Dėl 2022 metų Šiaulių miesto savivaldybės konsoliduo ...

Close