Dėl 2023-09-30 vykusio  Šiaulių miesto savivaldybės tarybos posėdžio

Dėl 2023-09-30 vykusio Šiaulių miesto savivaldybės tarybos posėdžio

Šiandien rugsėjo 30 d. Diena, kuomet atsakyme iš Šiaulių miesto savivaldybės administracijos į mano klausimus 2023 m. rugsėjo 7d. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos posėdyje, numatyta iki rugsėjo 30 d. peržiūrėti nebaigtos statybos objektų sąrašą, išanalizuoti priežastis dėl užbaigtų objektų neužregistravimo apskaitoje bei įpareigoti atsakingus asmenis pateikti dokumentus Turto valdymo skyriui, atkreipiant dėmesį, kad skyriai gali teikti atskirų užbaigtų statinių ar jų dalių statybos užbaigimo dokumentus.
Bet apie viską nuo pradžios. Šios kadencijos taryboje tampa tradicija neįsivardijusios daugumos/mažumos balsais priimti teikiamus sprendimus, kurie dažnai neatitinka teisės aktų reikalavimų, neretai yra klaidingi.
2023 m. rugsėjo 7 d. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos posėdyje pritarta sprendimo projektui „Dėl 2022 metų Šiaulių miesto savivaldybės konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio ir savivaldybės administracijos direktoriaus rezervo ataskaitos patvirtinimo“. Jau svarstant šį projektą komitetuose iš Šiaulių miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos pateiktos audito ataskaitos buvo aišku, kad savivaldybės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys nėra tikslus, kad audito tarnyba nustatė reikšmingų duomenų iškraipymų, kurių visuma turėjo įtakos Šiaulių miesto savivaldybės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio duomenų teisingumui, tačiau šie duomenys niekaip nepaveikė kai kurių savivaldybės tarybos narių ir jie šiam sprendimo projektui pritarė.
Netikslumų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinyje ne vienas. Finansinėse ataskaitose nebaigtos statybos vertė didesnė net 20 mln. 834,4 tūkst. Eur, nes pabaigus statybos darbus vis dar nepabaigtos perdavimo procedūros į kitas turto balansines sąskaitas; vietinės reikšmės keliai (gatvės) neatitinka su Tarybos patvirtintu Vietinės reikšmės kelių (gatvių) sąrašu; nustatyti atvejai, kai taikytas nevienodas grupavimas Infrastruktūros statiniams ir Kitų statinių grupei; nustatyta ir daugiau trūkumų. O sprendimas priimtas!
2023 m. spalio 5 d. vyksiančiame Šiaulių miesto savivaldybės tarybos posėdyje teks balsuoti dėl sprendimo projekto „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos sprendimų pripažinimo netekusiais galios“. Šiuo sprendimo projektu netekusiu galios teks pripažinti ir Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2023 m. liepos 13 d. sprendimą Nr. T - 341 „Dėl Šiaulių miesto garbės piliečio vardo suteikimo komisijos sudėties patvirtinimo“, nes privalėsime vykdyti Vyriausybės atstovo Šiaulių ir Telšių apskrityse teikimą dėl Vietos savivaldos įstatymo nesilaikymo. Vyriausybės atstovas pažymi, kad, remiantis VSĮ 22 straipsnio 3 dalies nuostatomis, savivaldybės meras negali būti savivaldybės tarybos sudaromos komisijos nariu.
Nesinorėtų, kad Šiaulių miesto savivaldybės taryba taptų teisės aktų pažeidimų ir klaidingų sprendimų projektų rekordininke.

Close