Ar Šiaulių miesto savivaldybės tarybai reikalinga etikos komisija?

Ar Šiaulių miesto savivaldybės tarybai reikalinga etikos komisija?

Į šį retorinį klausimą, gavusi Šiaulių miesto savivaldybės tarybos Etikos komisijos atsakymą į mano prašymą atlikti tyrimą ir įvertinti Šiaulių miesto savivaldybės tarybos nario Domo Griškevičiaus elgesį 2018-07-19 vykusio Šiaulių miesto savivaldybės tarybos posėdžio metu, nustatant ar tarybos narys savo elgesiu nepažeidė/pažeidė Lietuvos Respublikos valstybės politikų elgesio kodekse nustatytų valstybės politikų elgesio principų, nuostatų ar institucijos, kurioje politikas eina pareigas, veiklą reglamentuojančiuose teisės aktuose valstybės politikui nustatytų reikalavimų, galiu tvirtai atsakyti. Etikos komisijos Šiaulių miesto savivaldybės tarybai NEREIKIA.

O dabar apie tai, kodėl kreipiausi į Etikos komisiją.

2018-07-05 ir 2018-07-19 vykusiuose Šiaulių miesto savivaldybės tarybos posėdžiuose vyko balsavimai dėl sprendimo projekto „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. GRUODŽIO 28 D. SPRENDIMO NR. T-362 „DĖL VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ LEIDIMO ĮRENGTI IŠORINĘ REKLAMĄ ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE IŠDAVIMĄ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO IR ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. SPALIO 29 D. SPRENDIMO NR. T-304 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO IŠORINĖS VAIZDINĖS REKLAMOS SPECIALIOJO PLANO SPRENDINIŲ ĮGYVENDINIMO PROGRAMOS PATVIRTINIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS“. Tarybos narys Domas Griškevičius, pasinaudojęs replikos po balsavimo teise, pasakė <...>labai  atsitiktinai įdomiai sutapimas, kad vėlgi nebalsavo tie patys žmonės, kurie buvo plakatuose vienuose<...>.

Aš kaip Šiaulių miesto savivaldybės tarybos narė nei anksčiau  2018-07-05 vykusio Šiaulių miesto savivaldybės tarybos posėdžio metu, nei 2018-07-19 vykusiame Šiaulių miesto savivaldybės tarybos posėdyje nepalaikiau šio sprendimo projekto.

Rinkimų į Šiaulių miesto savivaldybės tarybą metu, mano kaip kandidatės  nuotraukos taip pat  nebuvo eksponuojamos ant jokių reklamos bendrovių reklaminių plakatų.

Šiaulių miesto savivaldybės tarybos nario Domo Griškevičiaus kaip politiko išreikšta pozicija bei pasakyti žodžiai tarybos  posėdžio metu, sukėlė rinkėjams tam tikras abejones bei leido suabejoti mano kaip tarybos narės nešališkumu, todėl laikau, kad tarybos nario elgesys kuriuo yra šmeižiama mano kaip tarybos narės reputacija bei sąmoningai klaidinami miesto gyventojai, neatitinka Lietuvos Respublikos valstybės politikų elgesio kodekso nustatytų elgesio principų.

Šių sprendimų projektų nepalaikiau dėl to, kad Šiaulių prekybos, pramonės ir amatų rūmų, kurie yra socialiniai - ekonominiai Šiaulių miesto savivaldybės partneriai, generalinis direktorius Alfredas Jonuška, nepritardamas šiam projektui ir tikėdamasis atsakingo požiūrio į palankių verslui sąlygų formavimą Šiaulių mieste, ne kartą kreipėsi į Šiaulių miesto savivaldybės tarybos narius.

Nors gautame Etikos komisijos atsakyme teigiama, kad <...>Etikos komisija valstybės politikų elgesio tyrimą gali pradėti esant fizinio ar juridinio asmens skundui, kreipimuisi ar pranešimui apie valstybės politiko galimai padarytą pažeidimą ar esant visuomenės informavimo priemonėse paskelbtai pagrįstai informacijai apie valstybės politiko galimai padarytą pažeidimą. Nuostatų 17 punktas numato, kad Etikos komisijos nariai sprendimą svarstomu klausimu priima paprasta balsų dauguma. Informuojame Jus, jog Etikos komisija apsvarstė Jūsų 2018-07-20 prašymą ir balsų dauguma priėmė nutarimą Savivaldybės tarybos nario Domo Griškevičiaus elgesio tyrimo nepradėti.<...>

Nepaslaptis, kad miesto tarybos posėdžių metu labai dažnai skamba įžeidžiančios replikos, komentarai, kviečiami „pranešėjai“, kurie moko tarybos narius kaip turėtume balsuoti, nurodyti, kaip taryba turi balsuoti nevengia ir miesto meras. Ne kartą esu atkreipusi mero ir Etikos komisijos pirmininko Juozo Pabrėžos dėmesį, kad teise besivadovaujančioje savivaldybėje, kaip nuolat akcentuoja miesto vadovas, to neturėtų būti. Deja, tai neįdomu nei merui, nei Etikos komisijos pirmininkui. Pasirodo, kad Etikos komisijos dauguma pritaria viešai sakomam šmeižtui.

Dėkoju tiems Etikos komisijos nariams, kurie tam nepritaria.

Primenu, kad Lietuvos Respublikos Vietos savivaldos įstatymo 22 str. 6 dalies nuostatos vis dar galioja.

6. Draudžiama tarybos narį persekioti už balsavimą ar pareikštą nuomonę savivaldybės tarybos ar jos komitetų posėdžiuose. Už asmens įžeidimą ar šmeižtą, už asmens garbę ir orumą žeminančios ir tikrovės neatitinkančios informacijos paskleidimą tarybos narys atsako įstatymų nustatyta tvarka.“

Šiaulių miesto savivaldybės tarybos
Socialdemokratų frakcijos vadovo pavaduotoja Jolanta Žakarienė

Close