Dėl 2023-11-09 vykusio Šiaulių miesto savivaldybės tarybos posėdžio.

Dėl 2023-11-09 vykusio Šiaulių miesto savivaldybės tarybos posėdžio.

Ilgai galvojau kokiu žodžiu pavadinti vakar vykusį Šiaulių miesto savivaldybės tarybos posėdį. Galvoje sukosi ne vienas pavadinimas, bet pasirinkau švelniausią-KEISTAS Daugiau nei per 20 metų politinėje veikloje dažnai galvoju, kad jau niekas nebegali manęs nustebinti. Pasirodo gali Vietos savivaldos įstatymo 17 straipsnio 24 dalyje nurodoma, jog „kartą per pusę metų į vieną savivaldybės tarybos posėdžio darbotvarkę įtraukti klausimus turi teisę savivaldybės tarybos mažuma. Į darbotvarkę privalomai įtraukiami ir svarstomi visi savivaldybės tarybos mažumos siūlomi klausimai, atitinkantys šiame straipsnyje nustatytus reikalavimus.“ Opozicijos pateikti sprendimų projektai į darbotvarkę neįtraukti, nes jų įtraukimui į posėdžio darbotvarkę nepritarė tarybos narių dauguma(mažuma). Apie kokį pritarimą ar nepritarimą kalba galiojantis Vietos savivaldos įstatymas? Į darbot ...

Dėl 2023-09-30 vykusio  Šiaulių miesto savivaldybės tarybos posėdžio

Dėl 2023-09-30 vykusio Šiaulių miesto savivaldybės tarybos posėdžio

Šiandien rugsėjo 30 d. Diena, kuomet atsakyme iš Šiaulių miesto savivaldybės administracijos į mano klausimus 2023 m. rugsėjo 7d. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos posėdyje, numatyta iki rugsėjo 30 d. peržiūrėti nebaigtos statybos objektų sąrašą, išanalizuoti priežastis dėl užbaigtų objektų neužregistravimo apskaitoje bei įpareigoti atsakingus asmenis pateikti dokumentus Turto valdymo skyriui, atkreipiant dėmesį, kad skyriai gali teikti atskirų užbaigtų statinių ar jų dalių statybos užbaigimo dokumentus. Bet apie viską nuo pradžios. Šios kadencijos taryboje tampa tradicija neįsivardijusios daugumos/mažumos balsais priimti teikiamus sprendimus, kurie dažnai neatitinka teisės aktų reikalavimų, neretai yra klaidingi. 2023 m. rugsėjo 7 d. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos posėdyje pritarta sprendimo projektui „Dėl 2022 metų Šiaulių miesto savivaldybės konsoliduo ...

LSDP moterų klubo veikla

LSDP moterų klubo veikla

Lietuvos socialdemokračių moterų sąjungos Šiaulių miesto moterų klubo veikla buvo atkurta 2022 m. vasario 26 d. 2022 m. vasario 26 d. - moterų klubo atkūrimo dienoje buvo 9 narės, o dabar - 23  Susitikimas-diskusija „Moterų politinės lyderystės bruožai”   Nuotolinis susitikimas su Moterų klubo pirmininke Orinta Leipute   Moterų klubas šventė Tarptautinę moterų solidarumo dieną BOULINGE   Organizuota savitvarka   Moterų klubo atstovų dalyvavimas Respublikiniame LIETUVOS SOCIALDEMOKRAČIŲ MOTERŲ SĄJUNGOS sąskrydyje Dalyvauta LSDP sąskrydyje   Moterų klubo susirinkimai   Patyriminis keramikos užsiėmimas   Dvi Šiaulių miesto moterų klubo narės paskatintos kelione į Strasbūrą   Dalyvauta LSDMS Raseinių klubo organizuotame ralyje    2 ...

Dėl 2023-07-13  vykusio Šiaulių miesto savivaldybės tarybos posėdžio.

Dėl 2023-07-13 vykusio Šiaulių miesto savivaldybės tarybos posėdžio.

Šiandien įvyko paskutinis šios vasaros Šiaulių miesto savivaldybės tarybos posėdis. Nors posėdžio darbotvarkėje 50 sprendimų projektų, norėčiau paminėti 2. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos neįsivardinusi dauguma pavedė savivaldybės merui vykdyti šiuos paprastosios savivaldybės tarybos kompetencijos įgaliojimus: tvirtinti savivaldybės biudžetinių įstaigų metinių ataskaitų rinkinius; viešųjų įstaigų (kurių savininkė yra savivaldybė) metinių ataskaitų rinkinius ir savivaldybės valdomų įmonių metinių finansinių ataskaitų rinkinius, metinius pranešimus ir (ar) veiklos ataskaitas. Šis sprendimo projektas labai nustebino, mat miesto vadovas dar visai neseniai viešai teigė, koks didelis darbo krūvis lauks mero įsigaliojus naujos redakcijos Vietos savivaldos įstatymui, kiek daug dokumentų teks perskaityti ir kiek daug jų teks pasirašyti. Per darbus meras šviesios di ...

Dėl 2022-07-07 vykusio Šiaulių miesto Tarybos posėdžio

Dėl 2022-07-07 vykusio Šiaulių miesto Tarybos posėdžio

Vakar vykusį Šiaulių miesto savivaldybės Tarybos posėdį būtų galima pavadinti kainų kėlimo ir dviejų mokyklų galutinio sunaikinimo posėdžiu. Tėvams, kurių vaikai lanko miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigas, padidintas atlyginimo dydis už ugdymo aplinkos išlaikymą nuo 7,24 iki 10 eurų. Taip pat padidės ir atlyginimas už maitinimą: lopšelio grupėje nuo 1,69 iki 2,47 eur., darželio grupėje – nuo 1,92 iki 2,90 eur. Didėja ir geriamojo vandens bei nuotekų tvarkymo kaina. Daugiabučiuose namuose gyvenantiems asmenims vandens kaina didės nuo 2,10 eur. iki 2,82 eur. be PVM, individualiuose namuose gyvenantiems nuo 2,06 eur. iki 2,78 eur. be PVM. Ženkliai didėja Šiaulių miesto savivaldybės Švietimo centro mokamų paslaugų įkainiai. Labiausiai liūdina naujosios kainos kvalifikacijos tobulinimo renginių klausytojams. Jos didės nuo 3 iki 5 kartų priklausomai nuo lektoriaus kval ...

Close