„Pyragų diena“ Šiaulių socialdemokratų būryje

„Pyragų diena“ Šiaulių socialdemokratų būryje

Lapkričio 6 d. Šiaulių socialdemokratai minėjo „Pyragų dieną“. „Pyragų diena“ – paramos projekto „Išsipildymo akcija“ dalis. Kasmet lapkritį TV3 kviečia darbovietes, mokslo įstaigas kepti pyragus, juos pardavinėti kolegoms, o surinktas lėšas paaukoti „Išsipildymo akcijai“. Šiaulių socialdemokratai akcijai keptų pyragų namo nesinešė. Draugiškame ratelyje paskanavę saldžių ir sūrių pyragų, tortų ir keksų, naminės duonos, pačių rankomis rinktų žolelių arbatos, aptarinėjo ne politinius klausimus, o skanėstų receptūras. Vėliau lankėsi Šiaulių kino muziejuje, žiūrėjo dokumentinį filmą apie Šiaulius. Bičiuliai prie akcijos prisidėjo ir asmeninėmis lėšomis – paaukota 112 eurų. Likę skanumynai buvo padovanoti vaikų dienos centrui – klubui „Tarp savų“. Daugiau nuotraukų. ...

Įvyko pirmas protų kovų „Smagu žinoti“ turas

Įvyko pirmas protų kovų „Smagu žinoti“ turas

Pirmadienio popietę Šiaulių socialdemokratų skyriaus patalpose virė emocijos. Čia į bičiuliškų protų kovų “Smagu žinoti” I-mą etapą sukvietė skyriaus pirmininkas Edvardas Žakaris. Renginys sutraukė pusšimtį dalyvių. Žaidime užsiregistravo dešimt komandų, kurioms buvo pateikta 50 klausimų iš 5 sričių: žemė ir visata, istorija ir politika, menas ir kultūra, mokslas ir technika, ekonomika. Pirmojo turo rezultatai paaiškės lapkričio 20 d., kuomet vyks II protų kovų turas. Renginio akimirkos ...

Moderniosios technologijos progimnazijoje

Moderniosios technologijos progimnazijoje

Socialdemokratų frakcija surengė išvažiuojamąjį posėdį Dainų progimnazijoje ir susipažino ne tik su puikiai tvarkomu progimnazijos ūkiu, bet ir su išskirtine moderniųjų technologijų baze: užsienio kalbų mokymosi laboratorijomis, informacinių technologijų, robotikos klasėmis, 3D kabinetu, jo panaudojimo ugdymo procese galimybėmis. Progimnazijos direktorius pastebėjo, kad visam modernizavimui lėšų niekas iš šalies neskyrė, jas iš atsitiktinių paslaugų uždirbo pati mokykla. Be to, bazės modernizavimui panaudotos mokinio krepšelio, 2 procentų paramos lėšos bei verslininkų parama. Dainų progimnazijoje yra ką pamatyti ir ko pasimokyti ir politikams,  ir kitų švietimo įstaigų vadovams bei mokytojams. ...

Socialdemokratų frakcijai rūpi vaikų kultūrinis ugdymas, parama šeimoms

Socialdemokratų frakcijai rūpi vaikų kultūrinis ugdymas, parama šeimoms

Socialdemokratų frakcija surengė posėdį, į kurį pakvietė mokyklų vadovų asociacijos tarybos narius, mieste veikiančių  muziejų, galerijų, Valstybinio dramos teatro vadovus, miesto savivaldybės administracijos vadovus, organizuojančius švietimo, kultūros veiklą mieste. Su posėdyje dalyvaujančiais asmenimis aptarta socialdemokratų frakcijos iniciatyva formuojant 2018 metų savivaldybės biudžetą numatyti tikslines lėšas (po 5 Eur vienam mokiniui) formaliojo švietimo programas vykdančioms mokykloms edukacinių užsiėmimų organizavimui į Šiaulių mieste veikiančius muziejus, galerijas, Valstybinį dramos teatrą. Mūsų vaikams nepakanka sėdėti klasėje ir mokytis tradiciniais būdais. Lėšų skyrimas mokykloms sudarytų galimybes kitaip organizuoti ugdymo procesą, auginti kultūrą pažįstančius žmones- savo miesto patriotus, tai būtų ir tikslinė finansinė  parama šeimoms. Švietimo įst ...

Socialdemokratų frakcija susitiko su ikimokyklinių įstaigų direktorėmis

Socialdemokratų frakcija susitiko su ikimokyklinių įstaigų direktorėmis

Socialdemokratų frakcija susitiko su kai kurių ikimokyklinių įstaigų direktorėmis ir aptarė opiausias problemas, trukdančias kokybiškam mažųjų šiauliečių ugdymui. Išsiaiškinta, jog, iš ikimokyklinių įstaigų į Sveikatos biurą iškėlus sveikatos priežiūros specialistus, nebeliko finansavimo darbuotojui, kuris organizuotų vaikų maitinimą, rūpintųsi įvairiais su tuo susijusiais klausimais. Frakcijos nariai įsipareigojo ieškoti būdų ikimokyklinių švietimo įstaigų papildomam darbuotojo finansavimui. ...

Socialdemokratai – pilietinėje akcijoje „Laisvė dviračiams“

Socialdemokratai – pilietinėje akcijoje „Laisvė dviračiams“

Šeštadienį Šiaulių socialdemokratai dalyvavo pilietinėje akcijoje „Laisvė dviračiams“, kurią organizavo klubas „Tarp savų“, Salduvės progimnazija ir Stasio Šalkauskio gimnazija. Devintą kartą organizuojamas renginys dalyvius sukvietė prie Dviračių muziejaus, nuo kurio apie du šimtus užsiregistravusiųjų darnia kolona pajudėjo numatytu maršrutu – Vilniaus, Žemaitės, Gardino ir Tilžės gatvėmis – iki prekybos centro „Tilžė“. Buvo įveikta apie 11 kilometrų. Finišo tiesiąją vainikavo apdovanojimų ceremonija, lydima muzikos garsų ir pakilios dalyvių nuotaikos. Dviratininkų koloną lydėję policininkai apdovanojimų metu žymėjo susirinkusiųjų dviračius. Burtų keliu buvo traukiami akcijoje dalyvavusių dviratininkų registracijos numerėliai, o jų savininkams padovanoti 7 dviračiai, renginio medaliai. Iš renginyje dalyvavusių socialdemokratų komandos, šį kartą fortūna nusišypsoj ...

Socialdemokratai – už meninio akcento „1 JAV centas“ įrengimą Šiauliuose

Socialdemokratai – už meninio akcento „1 JAV centas“ įrengimą Šiauliuose

Socialdemokratų frakcijos nariai J. Sartauskas, G. Vyšniauskas, J. Žakarienė, Z. Žuklijienė su administracijos direktoriaus pavaduotoju Gintautu Sitniku bei architektūros, urbanistikos ir paveldosaugos skyriaus darbuotoja lankėsi UAB „Elga“, kur susitiko su dizaineriu Viliumi Puronu. Apžiūrėtas meninis akcentas „1 JAV centas“, aptartos galimos šio akcento įrengimo vietos Šiauliuose. Ta pačia proga frakcijos nariai apžiūrėjo kitus, jau baigtus ir dar nebaigtus, dizainerio darbus. Frakcijos narių nuomone tiek meniniam akcentui „1 JAV centas“, tiek kitiems dizainerio darbams Šiauliuose turėtų atsirasti vietos. ...

Close