Socialdemokratai – už meninio akcento „1 JAV centas“ įrengimą Šiauliuose

Socialdemokratai – už meninio akcento „1 JAV centas“ įrengimą Šiauliuose

Socialdemokratų frakcijos nariai J. Sartauskas, G. Vyšniauskas, J. Žakarienė, Z. Žuklijienė su administracijos direktoriaus pavaduotoju Gintautu Sitniku bei architektūros, urbanistikos ir paveldosaugos skyriaus darbuotoja lankėsi UAB „Elga“, kur susitiko su dizaineriu Viliumi Puronu. Apžiūrėtas meninis akcentas „1 JAV centas“, aptartos galimos šio akcento įrengimo vietos Šiauliuose. Ta pačia proga frakcijos nariai apžiūrėjo kitus, jau baigtus ir dar nebaigtus, dizainerio darbus. Frakcijos narių nuomone tiek meniniam akcentui „1 JAV centas“, tiek kitiems dizainerio darbams Šiauliuose turėtų atsirasti vietos. ...

Šiaulių socialdemokratai apsisprendė dėl valdančiosios koalicijos su valstiečiais

Šiaulių socialdemokratai apsisprendė dėl valdančiosios koalicijos su valstiečiais

Vakar popiet vykusiame Lietuvos socialdemokratų partijos Šiaulių miesto skyriaus tarybos posėdyje paaiškėjo šiauliečių pozicija dėl valdančiosios koalicijos su Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga (LVŽS). Kaip žinoma, partijos Prezidiumas yra paprašęs iki rugsėjo 20 d. pateikti skyrių nuomonę. Vyksiančiame partijos Tarybos posėdyje bus priimtas galutinis sprendimas dėl valdančiosios koalicijos. LSDP Šiaulių skyriaus tarybos nariai išsakė pozicijas „už“ ir „prieš“ koaliciją, tiesa, pasisakiusiųjų „už“ atsirado tik du. Didele balsų dauguma buvo priimtas sprendimas trauktis iš koalicijos su LVŽS. ...

LSDP Šiaulių miesto skyriaus bičiuliai dalyvavo „Šiaulių dienų“ renginiuose

LSDP Šiaulių miesto skyriaus bičiuliai dalyvavo „Šiaulių dienų“ renginiuose

Kaip ir kasmet LSDP Šiaulių miesto skyriaus nariai iš anksto rengėsi Šiaulių miesto šventei. Penktadienį gausus skyriaus bičiulių būrys dalyvavo šventinėje eisenoje, o šeštadienio rytą kartu su LSDP atsakinguoju sekretoriumi Linu Jonausku, LSDP Pirmininko pavaduotoju Algirdu Raslanu ir partijos skyrių veiklos organizatore Modesta Petrauskaite, susibūrę prie LSDP palapinės, kvietė miestiečius dalyvauti Laimės rato loterijoje, pasivaišinti kava, arbata, bičiulių soduose užaugintais obuoliais ir kriaušėmis, paskaityti ir kaimynams parnešti laikraštį „Socialdemokratas“. Nebuvo pamiršti ir mažieji šiauliečiai. Jų veidelius ir rankas papuošė mieli piešinukai. Na, o sekmadienį bičiulių komanda antrąjį kartą dalyvavo XIII-oje tarptautinėje Talkšos ežero regatoje, kurioje dalyvavo net 18-ka komandų. Šiemet komanda netapo prizininke, tačiau šūkis–„Mums svarbiausia-dalyvauti, ...

Išdalintos socialinės akcijos „Būk pirmūnas“ metu surinktos mokyklinės prekės

Išdalintos socialinės akcijos „Būk pirmūnas“ metu surinktos mokyklinės prekės

Rugpjūčio 25–27 dienomis visoje Lietuvoje vyko socialinė akcija “Būk pirmūnas”, kurios metu didžiuosiuose prekybos centruose buvo renkamos mokyklinės prekės siekiant padėti sunkiai besiverčiančių šeimų vaikams pasiruošti mokslo metams. Akciją organizavo Socialdemokratinio jaunimo sąjunga, prie kurios prisijungė Socialdemokratų partija. Šią savaitę dalinamos savanorių pagalba surinktos dovanos vaikams. Mokyklinės prekės bus išdalintos 54 mokiniams, 3 dienos centrams, kurių savanoriai patys dalyvavo mokyklinių prekių rinkime. Dėkojame organizatoriams ir visiems prisidėjusiems prie akcijos. ...

Dviračių žygis „Mink su pirmininku“ – ir sportiška pramoga, ir penas diskusijai

Dviračių žygis „Mink su pirmininku“ – ir sportiška pramoga, ir penas diskusijai

Sekmadienį skyriaus pirmininkas Edvardas Žakaris kvietė bičiulius aktyviai praleisti popietę – pasivažinėti dviračiais. Kad kelionė tenkintų ne vien skyriaus narių norą pasportuoti, bet būtų kritiškai ir iš labai arti pažvelgta į Šiaulių miesto vystymosi problemas, buvo pasirinkta apžiūrėti Šiaulių pramoninio parko teritoriją. Deja, vykdytos politikos neveiklumo ženklai akis bado neišnaudotomis pagal paskirtį erdvėmis. Tušti laisvosios ekonominės zonos (LEZ) laukai niekaip nesulaukia investuotojų. Sekmadienio popietės diskusijos ant dviračių artimiausiu metu bus perkeltos ir į posėdžių sales. ...

Socialdemokratai siekia keisti Rėkyvos ežero pakrantę

Socialdemokratai siekia keisti Rėkyvos ežero pakrantę

Socialdemokratų frakcijos nariai J. Sartauskas, G. Vyšniauskas, J. Žakarienė, Z. Žuklijienė su administracijos direktoriaus pavaduotoju Gintautu Sitniku, sporto mokyklos ,,Atžalynas“ direktoriumi Giedriumi Snudaičiu apžiūrėjo Rėkyvos pakrantės teritoriją, kurioje, remiant Aplinkos apsaugos ministerijai, ketinama įrengti vandens priemonių nuleidimo į Rėkyvos ežerą vietą. Miestas turi unikalų ežerą ir puikias galimybes vystyti vandens sportą, plėtoti turizmą, tačiau šiuo metu akis bado brūzgynai, o parengtas vietos nuleidimo į ežerą projektas turi daug priekaištų dėl to, jog neįsigilinta į jau dabar esamą infrastruktūrą, ten įsikūrusių sportininkų nuomonę. Nors miestas skiria didžiules lėšas profesionalaus sporto bazių įrengimui, tačiau savo įstaigą – sporto mokyklą ,,Atžalynas“, švelniai tariant, pamiršo. Didžiausią nerimą kelia ,,Atžalyno“ s ...

Socialdemokratams rūpi miesto švietimo reikalai

Socialdemokratams rūpi miesto švietimo reikalai

Socialdemokratai Justinas Sartauskas, Gintautas Sitnikas, Zina Žuklijienė dalyvavo miesto švietimo darbuotojų rudeninėje konferencijoje ir su konferencijos dalyviais -miesto pedagoginės bendruomenės atstovais- pasidžiaugė Šiaulių miesto mokinių mokymosi rezultatais, mokytojų darbu, švietimo įstaigų vadovų entuziazmu tobulinant ugdymo organizavimą, aplinką. Miesto tarybai priklausantys socialdemokratai ženkliai prisidėjo prie to, kad būtų skirtos lėšos ikimokyklinių įstaigų remontui, žaidimų aikštelių įrengimui, bendrojo lavinimo mokyklų rekonstrukcijai, skubiems remonto darbams, ugdymo aplinkos modernizavimui. Šiuo metu Tarybos nariai socialdemokratai rūpinasi, kad mokiniai su savo mokytojais nemokamai galėtų lankyti miesto muziejus, galerijas, kad būtų skirtos lėšos visų miesto mokyklų šokėjų tautinių rūbų atnaujinimui. Laukia ir kiti svarbūs su švietimu (ir ne tik ...

Close