Pilietinio pasipriešinimo diena

Pilietinio pasipriešinimo diena

Šiandien, gegužės 14-ąją dieną, sukanka lygiai 49-eri metai, kai protestuodamas prieš tuometinę Sąjungos valdžią susidegino devyniolikmetis Romas Kalanta. Vieno žmogaus auka sukėlė grandininę reakciją ir šiandien jau niekas neabejoja, kad 1972-ųjų gegužės įvykiai Kaune turėjo svarbios įtakos Sąjūdžio susibūrimui ir Lietuvos nepriklausomybės siekiui. Su pasipriešinimo diena. ...

Romos Janušonienės padėka

Romos Janušonienės padėka

Mielieji, nuoširdžiai noriu padėkoti visiems bičiuliams už aktyvų dalyvavimą LSDP Šiaulių miesto skyriaus ir LSDP pirmininko rinkimuose. Esu dėkinga visiems balsavusiems ypač tiems, kurie palaikėte mane LSDP Šiaulių miesto skyriaus pirmininko rinkimuose. Kviečiu visus bičiulius aktyviai dalyvauti LSDP Šiaulių miesto skyriaus veikloje, nes organizacija yra stipri tiek kiek į jos veiklą yra įsitraukęs kiekvienas jos narys. Kviečiu visus dalintis idėjomis, mintimis, nes tik visi dirbdami kartu petys į petį atkursime šiauliečių pasitikėjimą. LSDP Šiaulių miesto skyriaus pirmininkė Roma Janušonienė ...

Informacija iš tarybos nario priimamojo

Informacija iš tarybos nario priimamojo

Na, ko tikėjausi, to ir sulaukiau. Vakar vykusiame Šiaulių miesto savivaldybės tarybos posėdyje mano teiktam sprendimo projektui, kuriuo bendruomeninių organizacijų atstovų pageidavimu, siūliau įtvirtinti galimybę bendruomeninių organizacijų atstovams atšaukti iš BOT jų deleguotus narius, jei šių veikla netenkina juos į BOT delegavusių bendruomenių buvo atmestas. Valdančios daugumos sprendimo nepakeitė net 20-ties Šiaulių bendruomeninių organizacijų vardu kalbėjusio Dainų mikrorajono bendruomenės pirmininko Virgilijaus Balčiaus informacija, kad 2 į BOT deleguoti nariai netenkina juos delegavusių bendruomeninių organizacijų ir įvykusiame visuotiniame susirinkime buvo pakeisti kitais atstovais. Iš miesto mero lūpų ne vieną kartą skambėjo susirūpinimas tiesioginiais mero rinkimais, juk tai daug svarbiau nei 20-ties bendruomeninių organizacijų noras turėti demokratišką ...

Vladislavo Rauckio laiškas

Vladislavo Rauckio laiškas

Gerbiami bičiuliai, džiaugiuosi nuotolinės ataskaitinės - rinkiminės konferencijos delegatų aktyviu dalyvavimu balsuojant slaptai skyriaus būstinėje bei elektroniniu paštu. Konferencijoje nedalyvavo tik vienas delegatas. Grupės atsakingai delegavo savo narius į ataskaitinę - rinkiminę konferenciją, todėl toks rezultatas. Daugelis išrinktų delegatų yra ir skyriaus tarybos nariai. Organizavome ne vieną nuotolinį posėdį, tad tarybos nariai jau priprato prie elektroninio balsavimo, o tai prisidėjo prie beveik šimtaprocentinio delegatų dalyvavimo ataskaitinėje – rinkiminėje konferencijoje. Sveikinu Romą Janušonienę, kuri surinko daugumą delegatų balsų ir tapo skyriaus pirmininke. Manau, pirmieji pirmininkės žingsniai naujose pareigose formuojant skyriaus vadovybę yra teisingi ir drąsūs. Toli gražu ne visada rinkimus laimėjęs asmuo kviečia tapti pavaduotoju savo oponent ...

Close