Dėl 2023-07-13  vykusio Šiaulių miesto savivaldybės tarybos posėdžio.

Dėl 2023-07-13 vykusio Šiaulių miesto savivaldybės tarybos posėdžio.

Šiandien įvyko paskutinis šios vasaros Šiaulių miesto savivaldybės tarybos posėdis. Nors posėdžio darbotvarkėje 50 sprendimų projektų, norėčiau paminėti 2. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos neįsivardinusi dauguma pavedė savivaldybės merui vykdyti šiuos paprastosios savivaldybės tarybos kompetencijos įgaliojimus: tvirtinti savivaldybės biudžetinių įstaigų metinių ataskaitų rinkinius; viešųjų įstaigų (kurių savininkė yra savivaldybė) metinių ataskaitų rinkinius ir savivaldybės valdomų įmonių metinių finansinių ataskaitų rinkinius, metinius pranešimus ir (ar) veiklos ataskaitas. Šis sprendimo projektas labai nustebino, mat miesto vadovas dar visai neseniai viešai teigė, koks didelis darbo krūvis lauks mero įsigaliojus naujos redakcijos Vietos savivaldos įstatymui, kiek daug dokumentų teks perskaityti ir kiek daug jų teks pasirašyti. Per darbus meras šviesios dienos nebematys. Ir štai, taryba perleido merui darbą, kurį galėjo atlikti pati. Juolab, kad 31 galva, mano manymu, geriau nei 1, gal ir labai išmintinga. Nustebino ir kai kurių kolegų požiūris į darbą, nejau nesvarbu susipažinti su savivaldybės biudžetinių, viešųjų įstaigų, savivaldybės valdomų įmonių metinėmis ataskaitomis, paklausti ir išgirsti atsakymus. Išnagrinėti ataskaitas, pasidalinę pagal veiklos sritis, puikiausiai gali 4 savivaldybės Tarybos komitetai, o patvirtinti jas-savivaldybės Taryba. Kito sprendimo projekto tikslas ‒ koreguoti Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2019 m. liepos 4 d. sprendimo Nr. T-280 „Dėl Šiaulių miesto ekonominės plėtros ir investicijų pritraukimo strategijos patvirtinimo ir įgaliojimų suteikimo“ 2 punktu patvirtintą Šiaulių miesto ekonominės plėtros ir investicijų pritraukimo strategijos priemonių planą ir išdėstyti jį nauja redakcija. Rengdamasis skaityti sprendimo projektą tikėjausi, kad naujai išdėstyti Šiaulių miesto ekonominės plėtros ir investicijų pritraukimo strategijos priemonių planą reikia dėl naujų, ambicingų tikslų, deja teko nusivilti. Projekto aiškinamajame rašte nurodoma, kad „priemonių koordinatoriai, laikui bėgant, pastebi, kad kai kurios priemonės praranda savo aktualumą ir ne visų jų įgyvendinimas tikslingas ar įmanomas.“ Tad pažiūrėkime, kokių priemonių įgyvendinti neįmanoma. Siūloma koreguoti 1.1 uždavinio „Gerinti ugdymo kokybę ir prisitaikyti prie rinkos poreikių“ rodiklio „Studijuojančių Šiaulių miesto savivaldybės aukštojo mokslo įstaigose skaičius, vnt.“ reikšmę ir vietoje numatytų 5000 studentų 2034 m. skaičių sumažinti iki 3000 studentų. Siūloma koreguoti 1.1 uždavinio „Gerinti ugdymo kokybę ir prisitaikyti prie rinkos poreikių“ rodiklio „Studijuojančių Šiaulių miesto savivaldybės aukštojo mokslo įstaigose skaičius, vnt.“ reikšmę ir vietoje numatytų 5000 studentų 2034 m. skaičių sumažinti iki 3000 studentų. Siūloma sumažinti 1.3 uždavinio rodiklio „darbdavių, patenkintų paruoštais mokiniais ir studentais, dalis, proc. (darbdavių apklausos)“ reikšmę nuo 90 proc. iki 70 proc. Pakeitimai reikalingi, nes 90 proc. rodiklis yra nepasiekiamas ir pernelyg optimistinis. Norisi paklausti, ar miesto vadovams svarbu, kad Šiaulių mieste daugėtų jaunimo, ar miesto vadovai suinteresuoti, kad darbdaviai konkuruotų tarpusavyje, norėdami, kad į jų įmones ar įstaigas ateitų dirbti Šiaulių mieste parengti mokiniai ir studentai, o gal užtenka tik kartkartėmis sumažinti vieną ar kitą per daug optimistinį Strategijos priemonių plano rodiklį ir pasigirti, kad rodikliai įgyvendinti. Šis tarybos posėdis išskirtinis ir tuo, kad keletas sprendimų projektų, prieštaraujančių Vietos savivaldos įstatymo nuostatoms, patvirtinti mero frakcijos balsais nors apie tai įspėjo posėdyje dalyvavęs Vyriausybės atstovas.

Close