Iš Tarybos nario priimamojo

Iš Tarybos nario priimamojo

Bendruomeninių organizacijų atstovų, suabejojusių kai kurių BO, kurioms buvo skirtos lėšos iš 1.1.5 priemonės “Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse” tikslingu lėšų panaudojimu, prašymu kreipiausi į Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktorių prašydamas leisti susipažinti su šių organizacijų veiklos ir finansinėmis ataskaitomis. Savivaldybės administracijos atsakymas suglumino. Pasirodo, kad savivaldybėje Nevyriausybinių organizacijų veiklos ir finansinės ataskaitos nėra kaupiamos. Nieko nebesuprantu, nes prieš porą mėnesių kreipiausi į administracijos direktorių dėl  Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2020 metų veiksmų plano patvirtinimo 1.1.5 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo audito, kurį rekomendavo atlikti Socialinės apsaugos ir darbo ministerija ir buvau informuotas, kad  šios Priemonės įgyvendinimo 2020 m. vidaus auditą savivaldybės administracija planuoja atlikti 2021 m. IV – 2022 m. I ketvirtyje 🤭 Tai kokį auditą planuoja atlikti Šiaulių miesto savivaldybės administracija: bus remiamasi orų prognozėmis ar buriama iš kavos tirščių? O gal norima nuslėpti ne visai sąžiningą lėšų panaudojimą? Ką gi, viską išaiškins audito išvados, kurių tikiuosi sulaukti dar iki šios savivaldybės tarybos kadencijos pabaigos 😂

Close