Išvažiuojamasis posėdis Šiaulių priklausomybės ligų centre

Išvažiuojamasis posėdis Šiaulių priklausomybės ligų centre

Socialdemokratų frakcijos narius pasiekė informacija, jog po optimizavimo rengiamasi uždaryti Šiaulių priklausomybės ligų centrą, iš darbo bus atleisti gydytojai bei kitas personalas, ligoniai, nebaigę gydymo, išsiųsti namo.

Frakcijos nariai J. Sartauskas, G. Vyšniauskas, J. Žakarienė ir Z. Žuklijienė surengė išvažiuojamąjį posėdį Priklausomybės ligų centre, norėdami patys įsitikinti ar informacija teisinga.

Frakcijos nariai susitiko su ką tik pradėjusia eiti direktoriaus pareigas Justina Šimanauskaite, gydytoja Jelena Kuznecova, kurios supažindino su esama situaciją bei artimiausiais planais. Pasirodo, kad centras veiks ir toliau, ligoniams bus suteikiamos tos pačios paslaugos, stengiamasi pritraukti jaunų specialistų.

Apžiūrėję Priklausomybės ligų centro patalpas, susitikę su personalu ir ligoniais bei jų artimaisiais, socialdemokratai įsitikino, kad centras savo veiklos nenutrauks, o teikiamos paslaugos yra būtinos priklausomybės ligomis sergantiems asmenims.

Close