Įvyko kasmetinė švietimo darbuotojų konferencija

Įvyko kasmetinė švietimo darbuotojų konferencija

Tapo tradicija švietimiečiams prieš Naujuosius mokslo metus susirinkti į konferenciją, peržvelgti praėjusius metus, numatyti prasidedančiųjų mokslo metų veiklos kryptis. Tarp svarbiausių darbų minimi STEAM (mokiniams skirtas gamtos mokslų ugdymo su mieste veikiančiomis aukštosiomis mokyklomis ir profesinio rengimo centru projektas), SKU (socialinių kompetencijų ugdymo) modelis, Lyderystės programos, IKT mokymai mokytojams, karjeros specialistų etatų įsteigimas, elektroninė biblioteka, pailgintos dienos grupių įvedimas, kultūros krepšelis... Prie šių pasiekimų prisidėjo ir Šiaulių miesto savivaldybės Tarybos socialdemokratų frakcija siūlydama vieniems ar kitiems darbams skirti finansavimą, rengdama sprendimų projektus. Būtent socialdemokratai inicijavo kultūros krepšelio mokiniui atsiradimą (tik dabar apie jį pradedama galvoti visoje šalyje), akcentavo pailgintos dienos grupių būtinybę, visada palaikė švietimui svarbius projektus. Socialdemokratų frakcija inicijavo ir rengė projektą Metų mokytojo premijoms skirti, kurių jau nuo šio rudens steigiama 10 po 2000 Eur.

Kitais mokslo metais Šiaulių švietimo bendruomenė numato pagerinti mokinių pasiekimus, teikti sistemingą ir veiksmingą švietimo pagalbą kiekvienam vaikui, užtikrinti neformaliojo švietimo paslaugų įvairovę, tobulinti vaiko asmenybės ūgties pamatavimo sistemą.

Visi šie siekiai, žinoma, geri, teisingi, bet tarp jų nėra nė vieno sakinio apie mokytoją ir švietimo įstaigos vadovą. Apie atlyginimų didėjimą nekalba nei šalies vadovai, nei profsąjungos, kurios džiaugiasi būsimu etatiniu darbo apmokėjimu,  vargiai atnešiančiu esminių pokyčių į mokytojų gyvenimą. ,,Didieji“ nekalba ir apie tai, kaip jaučiasi mokyklos vadovai, niekinami, nustumti į paribį, išgyvenantys terminuotų darbo sutarčių laikinumo būseną.

Naujieji mokslo metai prasideda, o problemos ir skauduliai lieka. Bandykime juos spręsti drauge, turėkime drąsos ir pasitikėjimo savimi ir vienas kitu.

Close