Skyriaus vadovybė

Vladislavas Rauckis

Skyriaus pirmininkės pirmasis pavaduotojas

Irena Tamošaitienė

Skyriaus pirmininkės pavaduotoja

Rimvydas Kazlauskas

Skyriaus pirmininkės pavaduotojas

Vidmantas Norvaišas

Skyriaus pirmininkės pavaduotojas

Mantas Sindriūnas

Skyriaus žiniatinklio svetainės redaktorius

Close