Skyriaus vadovybė

Vladislavas Rauckis

Laikinai einantis skyriaus pirmininko pareigas

Irena Tamošaitienė

Skyriaus pirmininkės pavaduotoja

Rimvydas Kazlauskas

Skyriaus pirmininkės pavaduotojas

Vidmantas Norvaišas

Skyriaus pirmininkės pavaduotojas

Mantas Sindriūnas

Skyriaus žiniatinklio svetainės redaktorius

Close