Socialdemokratams svarbu, kad vaikų maitinimas ikimokyklinio ugdymo įstaigose būtų organizuojamas tinkamai

Socialdemokratams svarbu, kad vaikų maitinimas ikimokyklinio ugdymo įstaigose būtų organizuojamas tinkamai

Socialdemokratų frakcijos nariai kreipėsi į miesto vadovus, prašydami rasti galimybių kuo skubiau skirti finansavimą visoms ikimokyklinio ugdymo įstaigoms įsteigti 0,5 etato vaikų maitinimo organizavimui ir Lietuvos higienos normos HN75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ vykdymui.

Vadovaujantis Šiaulių miesto savivaldybės Tarybos 2016-12-29 sprendimu Nr.T-444 „Dėl visuomenės sveikatos priežiūros organizavimo“, priimtas sprendimas įsteigti Šiaulių miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biure visuomenės sveikatos priežiūros specialisto, vykdančio visuomenės sveikatos priežiūros funkciją savivaldybės teritorijoje esančiose ikimokyklinio ugdymo įstaigose.

Visoms ikimokyklinio ugdymo įstaigoms lėšos buvo sumažintos pagal 2016-12-29 sprendime Nr-T-444 patvirtintus visuomenės sveikatos priežiūros etatus, nepaliekant 26 ikimokyklinio ugdymo įstaigoms reikiamo etato dalies vaikų maitinimo organizavimui. Ikimokyklinio ugdymo įstaigoms trūksta lėšų vaikų maitinimo organizavimo etatams įsteigti. Šiuo metu problemą bandoma spręsti darbuotojams padidinus darbų apimtis, pvz. vaikų maitinimo organizavimo funkcija skirta ūkio dalies vedėjui (ūkvedžiui), apskaitos darbuotojui, vyr. virėjui ir pan. Šie darbuotojai apmokyti sudaryti kasdieninius valgiaraščius, kitas funkcijas atlieka tiek, kiek lieka laiko nuo jų tiesioginių pareigų vykdymo.

Taip pat trūksta dalykinę kompetenciją turinčių darbuotojų, gebančių įgyvendinti Lietuvos higienos normą HN75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“.

Ikimokyklinio ugdymo įstaigos (bendrosios paskirties) nuo 2017-09-01 neturi medicinos darbuotojų, nes Visuomenės sveikatos biure dirbantys darbuotojai yra ne medicinos darbuotojai. Dauguma naujai priimtų darbuotojų į Sveikatos biurą nežino kaip HN75:2016 turi būti įgyvendinama ikimokyklinio ugdymo įstaigose.

Close