Socialdemokratų frakcija analizavo mokinio ,,kultūros krepšelio“ lėšų panaudojimą

Socialdemokratų frakcija analizavo mokinio ,,kultūros krepšelio“ lėšų panaudojimą

Socialdemokratų frakcija surengė susitikimą su kultūros, švietimo įstaigų darbuotojais, Švietimo, kultūros, sporto departamento skyrių vadovais. Socialdemokratų pastangų dėka 2018 metų biudžete buvo numatyta 63.000 eurų, skirtų 12.600  mokinių iš 33 mokymo įstaigų. Lėšos turėjo būti naudojamos kultūrinėms - edukacinėms programoms Šiaulių regiono muziejuose, galerijose, bibliotekose, kitose kultūros įstaigose. Tai turėjo sudaryti galimybę sudominti mokinius Šiaulių regiono kultūros ir meno reiškiniais, didinti ugdymo turinio patrauklumą, mažinti socialinę atskirtį. Susitikimo metu paaiškėjo, kad nors dauguma švietimo įstaigų ir palankiai vertina galimybę mokiniams nemokamai lankytis muziejų, galerijų rengiamuose edukaciniuose užsiėmimuose, bet padaryta toli gražu ne viskas. Neparengtos net dalyvavimo tokiose programose rekomendacijos, nesudarytas parengtų edukacinių programų sąrašas. Švietimo, kultūros ir sporto departamentui pavesta parengti mokinio ,,kultūros krepšelio“ naudojimo rekomendacijas, sudaryti parengtų edukacinių programų sąrašus ir su jais supažindinti švietimo įstaigas. Socialdemokratų frakcija numato prie šio klausimo grįžti, pasibaigus kalendoriniams (finansiniams) metams.

Close