Socialdemokratų frakcijai rūpi vaikų kultūrinis ugdymas, parama šeimoms

Socialdemokratų frakcijai rūpi vaikų kultūrinis ugdymas, parama šeimoms

Socialdemokratų frakcija surengė posėdį, į kurį pakvietė mokyklų vadovų asociacijos tarybos narius, mieste veikiančių  muziejų, galerijų, Valstybinio dramos teatro vadovus, miesto savivaldybės administracijos vadovus, organizuojančius švietimo, kultūros veiklą mieste. Su posėdyje dalyvaujančiais asmenimis aptarta socialdemokratų frakcijos iniciatyva formuojant 2018 metų savivaldybės biudžetą numatyti tikslines lėšas (po 5 Eur vienam mokiniui) formaliojo švietimo programas vykdančioms mokykloms edukacinių užsiėmimų organizavimui į Šiaulių mieste veikiančius muziejus, galerijas, Valstybinį dramos teatrą. Mūsų vaikams nepakanka sėdėti klasėje ir mokytis tradiciniais būdais. Lėšų skyrimas mokykloms sudarytų galimybes kitaip organizuoti ugdymo procesą, auginti kultūrą pažįstančius žmones- savo miesto patriotus, tai būtų ir tikslinė finansinė  parama šeimoms. Švietimo įstaigų vadovai, muziejų, galerijų, teatro vadovai pateikė savo įžvalgų, pastebėjo tokios paramos prasmingumą.

Close