Socialdemokratų frakcijos spaudos konferencijoje - apie parengtus projektus ir gyventojams aktualias problemas

Socialdemokratų frakcijos spaudos konferencijoje – apie parengtus projektus ir gyventojams aktualias problemas

Šiaulių miesto savivaldybės tarybos Socialdemokratų frakcijos nariai Gedeminas Vyšniauskas, Justinas Sartauskas, Zina Žuklijienė, Jolanta Žakarienė ir savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas socialdemokratas Gintautas Sitnikas surengė spaudos konferenciją, kurioje susirinkusiems spaudos atstovams pristatė artimiausiam miesto Tarybos posėdžiui frakcijos  parengtus ir teikiamus sprendimų projektus, aptarė miestiečiams aktualius klausimus.

Frakcijos nariai parengė ir lapkričio mėnesio savivaldybės tarybos posėdžiui teikia tris sprendimų projektus: dėl meninio akcento „ 1 JAV CENTAS“ pastatymo, kuris Tarybai teikiamas jau trečią kartą, dėl mokesčio už prekybos vietas prie Ginkūnų ir Donelaičio kapinių kainos sumažinimo žiemos metu, dėl leidimų prekybai išdavimo tvarkos pakeitimo.

Socialdemokratų frakcijos nariai, atsižvelgdami į miesto gyventojų, įvairių tarnybų skundus, kreipėsi į savivaldybę, kad 2019 metų savivaldybės biudžete būtų numatytos lėšos gatvių nuorodų (rodyklių su gatvių pavadinimais) įrengimui. Šiuo metu tokių informacinių ženklų labai nedaug arba jų visai nėra, todėl kyla daug problemų gyventojams, greitosios pagalbos, gaisrinės, taksi ir kitoms tarnyboms, miesto svečiams.

Frakcijos nariai dar kartą akcentavo automobilių aikštelės prie Aido g. 12 svarbą pietinio rajono gyventojams. Dėl jos tinkamo įrengimo socialdemokratai, susitikę su gyventojais ir išklausę jų argumentus, jau anksčiau kreipėsi į savivaldybės administraciją.

Spaudos konferencijoje kalbėta apie gyventojų nepasitenkinimą dėl po remonto darbų Dvaro gatvėje paliktus nesutvarkytus gyvenamųjų namų kiemus, dėl visiškos tamsos garsiai ir skambiai atidarytoje Tilžės gatvės atkarpoje nuo J. Janonio gimnazijos iki Aušros alėjos. Spaudos atstovams išsakytas nerimas ir dėl abejotino savivaldybės biudžeto išteklių naudojimo (vienam savivaldybės tarybos nariui leista savaitgaliu nemokamai pasinaudoti savivaldybės automobiliu kelionei į A. Ramanausko - Vanago laidotuves Vilniuje, kai kitiems tarybos nariams, nevyriausybinėms organizacijoms, miesto gyventojams apie  tokią galimybę net neužsiminta; viena savivaldybės tarybos narė rugsėjo mėnesį komandiruota į Korėją, kur vyko tarptautinis folkloro  šokių federacijos kongresas - ar tikrai savivaldybė turi išlaidauti tokioms komandiruotėms? kas taryboje šoka ar ketina šokti taip, kad reikia net į Korėją vykti?).

Close