Tarybos nario E. Žakario ataskaita

Tarybos nario E. Žakario ataskaita

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 23 straipsnio 5 punktu, teikiu trečiųjų kadencijos metų veiklos ataskaitą.

2019 m. kovo 3 d. savivaldybių tarybų rinkimų metu buvau išrinktas Šiaulių miesto savivaldybės tarybos nariu. 2019 m. balandžio 9 d. įvyko pirmasis 2019-2023 metų kadencijos Šiaulių miesto savivaldybės tarybos posėdis. Į savivaldybių tarybų rinkimus kandidatavau kaip Lietuvos socialdemokratų partijos narys ir Šiaulių miesto savivaldybės taryboje dirbu opozicijoje.

Esu Šiaulių miesto savivaldybės tarybos Švietimo, kultūros ir sporto komiteto narys.

Tebesitęsianti Covid-19 pandemija ir praėjusiais metais koregavo mano, kaip Šiaulių miesto savivaldybės tarybos nario, darbą. Rinkėjai rečiau lankėsi priimamajame, įvyko tik vienas „gyvas“ savivaldybės tarybos posėdis. Tarybos ir komitetų posėdžiai vyko nuotoliniu būdu. Kaip jau minėjau praėjusiais metais, net ir blogiausiuose dalykuose galima rasti kažką gero - gyventojai rado kitokių būdų bendrauti. Žmonės kreipėsi elektroniniu paštu, telefonu, per socialinius tinklus, kai kurie kvietė susitikti mieste.

Gyventojai kreipėsi dėl įvairių jiems aktualių problemų: dėl prie buvusių Socialinių paslaugų centro Nakvynės namų išpjautų brandžių medžių; galimybės prekiauti sendaikčiais Kaštonų alėjoje po jos rekonstrukcijos; nelegalios automobilių stovėjimo aikštelės; Sendaikčių turgaus darbo laiko; pagyvenusio asmens apgyvendinimo globos namuose; automobiliais užstatomų įvažiavimų į gyventojų kiemus; šaligatvio/pėsčiųjų tako įrengimo Darbininkų gatvėje; kelio ženklo įrengimo; buitinių atliekų konteinerių reto ištuštinimo ir kt.

Džiugu, kad mieste veikia aktyvios bendruomeninės, nevyriausybinės organizacijos, švietimo įstaigų bendruomenės. Šių organizacijų atstovų prašymais dėl keliamų problemų teko keiptis į miesto merą, savivaldybės administracijos direktorių, Lietuvos Respublikos Vyriausybę, Vyriausybės atstovą Šiaulių ir Telšių apskrityse. Tai ir dėl lėšų, skirtų bendruomeninėms iniciatyvoms įgyvendinti, skirstymo ir naudojimo; galimo teisės akto pažeidimo; Vietos gyventojų apklausos; Šiaulių miesto savivaldybės tarybos sprendimų; dėl priimto sprendimo atitikimo Švietimo įstatymui ir dėl audito išvadų pateikimo; švietimo įstaigų, prie kurių iš viso nėra įrengti šaligatviai ar trūksta šaligatvių atkarpų, sąrašo pateikimo; dėl veiklos ir finansinių ataskaitų pateikimo; sporto centro „Atžalynas“ vaikų tėvų iniciatyvinės grupės kreipimosi; švietimo įstaigų sporto aikštynų atnaujinimo eilės sąrašo bei atrinkimo kriterijų pateikimo; dėl šaligatvio įrengimo prie „Dermės“ mokyklos ikimokyklinio ugdymo skyriaus; dėl lėšų darbo užmokesčiui trūkumo ir daugelio kt. problemų. Deja, tenka pažymėti, kad ne visada sulaukdavau atsakymų ne tik iš savivaldybės administracijos, bet ir iš Vyriausybės, tad kai kurių atsakymų tekdavo prašyti pakartotinai.

Gyventojų, bendruomenių prašymais bei savo iniciatyva 63 kartus raštu kreipiausi į įvairias institucijas, teikiau pasiūlymus Šiaulių miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento pakeitimo projektui. Parengiau sprendimo projektą „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 6 d. sprendimo Nr.T-265 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės bendruomeninių organizacijų tarybos nuostatų patvirtinimo pakeitimo.“

Nepritariau savivaldybės tarybos sprendimams dėl Centralizuotos buhalterijos įsteigimo; Šiaulių suaugusiųjų vidurinės mokyklos, kaip savarankiškos švietimo įstaigos panaikinimo ir Normundo Valterio jaunimo mokyklos uždarymo. Tarybos posėdžių metu niekada nepalaikiau sprendimo projektų, kuriais buvo didinama finansinė našta miesto gyventojams bei tų, kuriems nepritarė bendruomenės, kurių interesus lietė teikiami sprendimų projektai.

Šiaulių miesto savivaldybės tarybos narys socialdemokratas Edvardas Žakaris

Close