Informacija skyriaus bičiuliams

Informacija skyriaus bičiuliams

Mielieji,

2021 m. balandžio 29 d. vyko nuotolinis skyriaus tarybos posėdis, kuriame pritarta siūlymui, jog partijos grupėje mažiausias narių skaičius būtų 7. Iki šiol mažiausią partijos grupę sudarė 3 nariai. Už šį pasiūlymą balsavo daugiau nei 80 proc. Tarybos narių.

Gegužės 3 d. vyks skyriaus ataskaitinė – rinkiminė konferencija. Delegatams jau išsiųsta mandatų komisijos pranešimas, Etikos ir procedūrų, Finansų komisijų, savivaldybės tarybos nario E. Žakario ir mano ataskaitos. Pirmiausia delegatai nuotoliniu būdu balsuos procedūriniais klausimais. Vienas svarbiausių konferencijos klausimų - pirmininko rinkimai, kurie vyks slaptu balsavimu. Kandidatais į skyriaus pirmininko pareigas partijos grupėse buvo pasiūlyta 11 kandidatų. Devyniems atsisakius, liko du pretendentai - 7 partijos grupių pasiūlyta Roma Janušonienė ir 5 partijos grupių pasiūlytas Virginijus Keras. Ataskaitinėje – rinkiminėje konferencijoje taip pat bus renkami atstovai į įvairius LSDP bei skyriaus valdymo organus. Į skyriaus Etikos ir procedūrų komisiją pasiūlyti 27 kandidatai, Finansų komisiją-11, LSDP Etikos ir procedūrų komisiją-8, LSDP Finansų komisiją-9, LSDP Tarybą-18 kandidatų, o delegatais į LSDP suvažiavimą net 60. Iki balsavimo biuletenių parengimo skyriaus Etikos ir procedūrų komisija turės patikrinti kiekvieno kandidato atitikimą LSDP statutui ir skyriaus įstatams.

Šiandien gegužės 1-oji-Tarptautinė darbininkų diena. Šia proga skyriaus langai pasipuošė plakatais su sveikinimais šiauliečiams. Nuoširdžiai dėkoju skyriaus bičiulei už sumanymą ir atliktą darbą!

Primenu, kad vis dar galite skirti 0,6 procento biudžeto lėšų mūsų skyriui.

Bičiuliškai,
laikinai einantis LSDP Šiaulių miesto skyriaus pirmininko pareigas Vladislavas Rauckis

Close