LSDP moterų klubo veikla

LSDP moterų klubo veikla

Lietuvos socialdemokračių moterų sąjungos Šiaulių miesto moterų klubo veikla buvo atkurta 2022 m. vasario 26 d. 2022 m. vasario 26 d. - moterų klubo atkūrimo dienoje buvo 9 narės, o dabar - 23  Susitikimas-diskusija „Moterų politinės lyderystės bruožai”   Nuotolinis susitikimas su Moterų klubo pirmininke Orinta Leipute   Moterų klubas šventė Tarptautinę moterų solidarumo dieną BOULINGE   Organizuota savitvarka   Moterų klubo atstovų dalyvavimas Respublikiniame LIETUVOS SOCIALDEMOKRAČIŲ MOTERŲ SĄJUNGOS sąskrydyje Dalyvauta LSDP sąskrydyje   Moterų klubo susirinkimai   Patyriminis keramikos užsiėmimas   Dvi Šiaulių miesto moterų klubo narės paskatintos kelione į Strasbūrą   Dalyvauta LSDMS Raseinių klubo organizuotame ralyje   &nbs ...

Dėl 2023-07-13  vykusioŠiaulių miesto savivaldybės tarybos posėdžio.

Dėl 2023-07-13 vykusioŠiaulių miesto savivaldybės tarybos posėdžio.

Šiandien įvyko paskutinis šios vasaros Šiaulių miesto savivaldybės tarybos posėdis. Nors posėdžio darbotvarkėje 50 sprendimų projektų, norėčiau paminėti 2. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos neįsivardinusi dauguma pavedė savivaldybės merui vykdyti šiuos paprastosios savivaldybės tarybos kompetencijos įgaliojimus: tvirtinti savivaldybės biudžetinių įstaigų metinių ataskaitų rinkinius; viešųjų įstaigų (kurių savininkė yra savivaldybė) metinių ataskaitų rinkinius ir savivaldybės valdomų įmonių metinių finansinių ataskaitų rinkinius, metinius pranešimus ir (ar) veiklos ataskaitas. Šis sprendimo projektas labai nustebino, mat miesto vadovas dar visai neseniai viešai teigė, koks didelis darbo krūvis lauks mero įsigaliojus naujos redakcijos Vietos savivaldos įstatymui, kiek daug dokumentų teks perskaityti ir kiek daug jų teks pasirašyti. Per darbus meras šviesios di ...

Dėl 2022-07-07 vykusio Šiaulių miesto Tarybos posėdžio

Dėl 2022-07-07 vykusio Šiaulių miesto Tarybos posėdžio

Vakar vykusį Šiaulių miesto savivaldybės Tarybos posėdį būtų galima pavadinti kainų kėlimo ir dviejų mokyklų galutinio sunaikinimo posėdžiu. Tėvams, kurių vaikai lanko miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigas, padidintas atlyginimo dydis už ugdymo aplinkos išlaikymą nuo 7,24 iki 10 eurų. Taip pat padidės ir atlyginimas už maitinimą: lopšelio grupėje nuo 1,69 iki 2,47 eur., darželio grupėje – nuo 1,92 iki 2,90 eur. Didėja ir geriamojo vandens bei nuotekų tvarkymo kaina. Daugiabučiuose namuose gyvenantiems asmenims vandens kaina didės nuo 2,10 eur. iki 2,82 eur. be PVM, individualiuose namuose gyvenantiems nuo 2,06 eur. iki 2,78 eur. be PVM. Ženkliai didėja Šiaulių miesto savivaldybės Švietimo centro mokamų paslaugų įkainiai. Labiausiai liūdina naujosios kainos kvalifikacijos tobulinimo renginių klausytojams. Jos didės nuo 3 iki 5 kartų priklausomai nuo lektoriaus kval ...

Tarybos nario E. Žakario ataskaita

Tarybos nario E. Žakario ataskaita

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 23 straipsnio 5 punktu, teikiu trečiųjų kadencijos metų veiklos ataskaitą. 2019 m. kovo 3 d. savivaldybių tarybų rinkimų metu buvau išrinktas Šiaulių miesto savivaldybės tarybos nariu. 2019 m. balandžio 9 d. įvyko pirmasis 2019-2023 metų kadencijos Šiaulių miesto savivaldybės tarybos posėdis. Į savivaldybių tarybų rinkimus kandidatavau kaip Lietuvos socialdemokratų partijos narys ir Šiaulių miesto savivaldybės taryboje dirbu opozicijoje. Esu Šiaulių miesto savivaldybės tarybos Švietimo, kultūros ir sporto komiteto narys. Tebesitęsianti Covid-19 pandemija ir praėjusiais metais koregavo mano, kaip Šiaulių miesto savivaldybės tarybos nario, darbą. Rinkėjai rečiau lankėsi priimamajame, įvyko tik vienas „gyvas“ savivaldybės tarybos posėdis. Tarybos ir komitetų posėdžiai vyko nuotoliniu būdu. Kaip jau minėj ...

Informacija apie Tarybos nario

Informacija apie Tarybos nario

Pradėdamas spręsti gyventojų problemas visada galvoju, kad viskas pavyks. Deja, optimizmas dažnokai nepasiteisina  Štai ir dabar. Kreipėsi vienos gatvės gyventojai, kurie negali saugiai išvažiuoti ir įvažiuoti į gyvenamųjų namų kiemus, nes įvažiavimai nuolat užstatomi miestiečių automobiliais, o šiems visai nesvarbu, kad nuo metų pradžios įsigaliojo Kelių eismo taisyklės, kurios draudžia taip elgtis.Kreipiausi į miesto savivaldybę prašydamas įrengti ženklą “Stovėti draudžiama”. Labai operatyviai gautame atsakyme teigiama, kad ženklo niekas neįrengs, nes Šiaulių miesto savivaldybė neriboja eismo ir/ar parkavimo gatvėse gyventojams”. “Informuojame, kad dėl netvarkingai statomų automobilių gatvėje, gyventojai gali kreiptis į Lietuvos kelių policijos tarnybą”. “Informuojame, kad gatvėje kelio ženklas Nr. 333 „Stovėti draudžiama“ įrengiamas nebus”  Pasinaudojau savivald ...

Close