Skyriaus taryba

Abromaitis Česlovas
Bajorūnienė Roberta
Baltrūnas Tomas
Butvilas Vytautas
Gintilaitė Sigita
Janušonienė Roma
Kačiuška Algimantas
Kazlauskas Rimvydas
Keras Virginijus
Kleinauskas Laimuntas
Krištopaitė Jurgita
Lapeikienė Irena
Leparskienė Aldona
Leškienė Laura
Norvaišas Vidmantas
Paseckienė Silva
Petukienė Audronė
Prochorova Tamara
Rauckienė Jovita
Rauckis Vladislavas
Sindriūnas Mantas
Snarskis Ramūnas
Statulevičienė Danutė Ona
Šliažienė Danutė
Tamošaitienė Irena
Vaivadienė Dalia
Zaurienė Vanda
Žakarienė Jolanta
Žakaris Edvardas
Žukienė Nijolė

Close