Skyriaus taryba

Abromaitis Česlovas
Bajorūnienė Roberta
Baltrūnas Tomas
Butvilas Vytautas
Gintilaitė Sigita
Janušonienė Roma
Jonauskienė Irma
Judikavičienė Aušra
Kačiuška Algimantas
Kazlauskas Rimvydas
Keras Virginijus
Kleinauskas Laimuntas
Leparskienė Aldona
Leškienė Laura
Masiulienė Danguolė
Norvaišas Vidmantas
Paseckienė Silva
Petukienė Audronė
Prochorova Tamara
Rauckis Vladislavas
Sindriūnas Mantas
Snarskis Ramūnas
Statulevičienė Danutė Ona
Šimaitienė Sonata
Tamošaitienė Irena
Vaivadienė Dalia
Zaurienė Vanda
Žakarienė Jolanta
Žakaris Edvardas
Žukienė Nijolė

Close