Skyriaus taryba

BajorūnienėRoberta
Baltrūnas Tomas
Butvilas Vytautas
Gintilaitė Sigita
Janušonienė Roma
Jonauskienė Irma
Judikavičienė Aušra
Kačiuška Algimantas
Kazlauskas Rimvydas
Keras Virginijus
Kleinauskas Laimuntas
Lapeikienė Irena
Leparskienė Aldona
Leškienė Laura
Masiulienė Danguolė
Norvaišas Vidmantas
Paseckienė Silva
Petukienė Audronė
Prochorova Tamara
Rauckis Vladislavas
Šimaitienė Sonata
Sindriūnas Mantas
Sirtautienė Danguolė Jadvyga
Snarskis Ramūnas
Statulevičienė Danutė Ona
Tamošaitienė Irena
Vaivadienė Dalia
Žakarienė Jolanta
Žakaris Edvardas
Zaurienė Vanda
Žukienė Nijolė

Close