Skyriaus taryba

Abromaitis Česlovas
Augutienė Virgilija
Bajorūnienė Roberta
Baltrūnas Tomas
Baltrušaitytė Šukutienė Diana
Bilotaitė Vitalija
Butvilas Vytautas
Gintilaitė Sigita
Janušonienė Roma
Jokimčius Aurimas
Kačiuška Algimantas
Kazarjan Rafik
Kazlauskas Rimvydas
Keras Virginijus
Kreišmontas Romas
Krištopaitė Jurgita
Lapeikienė Irena
Leparskienė Aldona
Leškienė Laura
Makauskaitė Gintarė
Motejūnienė Adelija
Norvaišas Vidmantas
Paseckienė Silva
Petukienė Audronė
Prochorova Tamara
Rauckienė Lina
Rauckis Vladislavas
Samuilovas Aleksandras
Samuolis Justinas Linksmutis
Sindriūnas Mantas
Snarskis Ramūnas
Statulevičienė Danutė Ona
Šimaitienė Sonata
Šliažienė Danutė
Tamošaitienė Irena
Vaicekavičienė Jolanta
Vaitiekienė Rasa
Vaitiekus Tadas
Vaivadienė Dalia
Vyšniauskas Gedeminas
Žakarienė Jolanta
Žakaris Edvardas
Žukienė Nijolė

Close