Informacija

Informacija

Mieli bičiuliai,

grupių pirmininkai jau pristatė ataskaitinių – rinkiminių susirinkimų protokolus. Tad jau turime kandidatų, pasiūlytų į skyriaus pirmininko pareigas, pavardes. Visa eilė bičiulių pasiūlyta į LSDP bei skyriaus Finansų bei Etikos ir procedūrų komisijas, LSDP tarybą ir delegatais į LSDP suvažiavimą.

Didžiausias ir atsakingiausias darbas laukia delegatų, išrinktų į skyriaus ataskaitinę – rinkiminę konferenciją. Artimiausiu metu skyriaus Etikos ir procedūrų komisija patikrins, ar kandidatai į renkamas pareigas bei grupėse pasiūlyti delegatai į skyriaus ataskaitinę - rinkiminę konferenciją, atitinka partijos statuto bei skyriaus įstatų reikalavimus. Primenu, kad bičiuliai pusę metų nemokėję nario mokesčio neturi teisės balsuoti ir negali būti renkami į jokius partijos organus. Visi teisėtai išrinkti delegatai gaus kvietimus į konferenciją, kuri įvyks balandžio 26 d.

Informuoju, kad numatyti visuotiniai LSDP pirmininko rinkimai iš balandžio 22-25 dienų nukelti į gegužės 3-9 dienas. Mūsų skyriaus rinkimų komisijos laukia nelengvas darbas. Palinkėkime jiems stiprybės.

Kitą savaitę mūsų skyrius turės naują vadovybę, nuoširdžiai linkiu jai sėkmės!

Bičiuliškai, laikinai einantis LSDP Šiaulių miesto skyriaus pirmininko pareigas Vladislavas Rauckis

Close