Įvyko miesto tarybos posėdis

Įvyko miesto tarybos posėdis

Įvyko pirmasis šio politinio sezono Šiaulių miesto savivaldybės tarybos posėdis. Darbotvarkėje buvo numatyti 54 klausimai, iš kurių po pasiūlymų dėl darbotvarkės keitimo liko 52. Pavyko išbraukti klausimą dėl „Valerijono“ vaistinės patalpų nuomos, todėl galima tikėtis, kad šio klausimo sprendimas sulauks tinkamo teisinio, ekspertinio  vertinimo ir išaiškinimo, o sprendimas nebus kažkieno interesų ar ambicijų skubotas tenkinimas.

Visi posėdyje dalyvavę Tarybos nariai pritarė, kad Šiaulių miesto garbės piliečio vardas būtų suteiktas verslininkui Stanislovui Grušui. Toks buvo Šiaulių miesto Garbės piliečio vardo suteikimo komisijos sprendimas ir socialdemokratų frakcija, nors pati buvo teikusi vienintelio Lietuvos  imtynininko, tapusio pasaulio čempionu, Rimanto Bagdono kandidatūrą, gerbdama komisijos sprendimą, vertindama Stanislovo Grušo nuopelnus miestui, Tarybos posėdyje pritarė, kad Šiaulių miesto Garbės piliečiu taptų žinomas verslininkas.

Socialdemokratų frakcija Tarybos posėdžiui pateikė net  keturis sprendimų projektus ir trys iš jų, nors ir kaip priešinosi mero partneriai, buvo priimti. Tai sprendimai ,,Dėl masinių renginių organizavimo Šiaulių mieste tvarkos aprašo patvirtinimo“,  „Dėl vietinės rinkliavos už leidimo organizuoti komercinius renginius /.../ išdavimą nuostatų patvirtinimo“, dėl sporto įstaigų nuostatų patvirtinimo. Na, o sprendimo projektas „Dėl vietinės rinkliavos už leidimo įrengti išorinę reklamą /.../ nuostatų patvirtinimo“ liko nepriimtas, nes ... meras ir jo partneriai sąmoningai ar nesąmoningai nepritarė nei administracijos parengtam, nei socialdemokratų frakcijos projektui.

Sprendimų priėmimas vyko audringai, pamirštant ir politinę kultūrą, ir elementarų mandagumą, bet galima pasidžiaugti, kad socialdemokratų frakcijos nariai dažniausiai geba išlikti solidūs, nesivelti į pigius ginčus.

Socialdemokratų frakcija, lyginant su kitais Tarybos nariais, yra parengusi daugiausiai sprendimų projektų ir jie visi skirti miesto žmonių gyvenimo gerinimui. Tai ne tik šiam Tarybos posėdžiui parengti jau minėti sprendimų projektai, bet ir ankstesni sprendimai: dėl neįgaliųjų ir senjorų važiavimo miesto transportu lengvatų, dėl švietimo įstaigų virtuvių atnaujinimo, dėl rentgeno aparato Centrinei poliklinikai įsigijimo, dėl kultūros krepšelio mokiniui, dėl premijų mokytojams skyrimo ir kiti. Socialdemokratų frakcija dirba tam, kad miesto žmonės gyventų geriau ir gražiau.

Close