Kam švietimas (ne)prioritetas?

Kam švietimas (ne)prioritetas?

Įpratome iš visų tribūnų (nuo visos šalies iki miesto savivaldybės) girdėti, kaip visiems, esantiems aukščiausiuose postuose, rūpi švietimas, girdime iki koktumo įgrisusias frazes apie mokytojo prestižą, modernią mokyklą, matome šalies vadų ir miesto vadukų (dažniausiai tik vieno) nuotraukas su apdovanojamais geriausiaisiais vienos ar kitos srities mokytojais, jų mokiniais. Ir peršasi mintis - ar tik ne nuotrauka yra prioritetinė sritis? Gal svarbiausia - pasipuikuoti prieš foto kameras su nusipelniusiais, sau prisiimti garbę, kad geba įvertinti tokius talentus, kad juos kelia, net lėšų tam skiria (tiesa, ne iš savo kišenės, tiesa, tam turi pritarti, o dažniausiai ir inicijuoja kiti politikai, miesto tarybos nariai, bet juk žmonės apie tai nepagalvos)...

Juokinga, kai miesto meras vaikšto į apdovanotų mokytojų pamokas užuot rūpinęsis, kiek švietimo įstaigų vargsta turėdamos  nesuremontuotus stogus, nepakeistus langus, vamzdynus, elektros instaliaciją... Gal vertėtų prie išgriuvusios sienos nusifotografuoti?.. O stadionų remonto mokyklos turbūt lauks dešimtmečius, nes, matote, olimpinių rezultatų čia nepasieksi. Be to, mokyklų vadovų ir mokytojų stuburai nelinksta prieš tą, kuris gal ir galėtų paskubinti darbus, bet jo prioritetai kiti... Pradėti vienos seniausių miesto gimnazijų remonto darbai nukeliami į ateitį, pinigų nenumatyta neformaliojo ugdymo specialistų išlaikymui, nedaugėja pagalbos specialistų, sensta mokyklų išmaniosios technologijos, bet prioritetai kiti...

Per ketverius metus miesto socialdemokratų frakcijos nariai apsilankė daugelyje problemų turinčių švietimo įstaigų, teikė siūlymus miesto tarybai, administracijai dėl problemų sprendimo, nepasidavė populistiniams sprendimams naikinti Jaunųjų technikų centrą, prisidengiant perkėlimu  į kitas patalpas, rūpinosi švietimo įstaigų virtuvių įrangos atnaujinimu, darželių renovavimu, tautinių rūbų įsigijimu, kultūros lėšų skyrimu kiekvienam mokiniui, premijų mokytojams įsteigimu, vaikų vasaros poilsiu, argumentuotai gynė švietimo įstaigų vadovų, mokytojų interesus, vadovaudamiesi teisingumo ir žmoniškumo principais...

Socialdemokratai rinkiminėje programoje numatė daug švietimo srities darbų, dar daugiau jų liko neįrašyta, bet garantuojame, kad mums rūpi ne kaip pasirodyti, o kaip padaryti darbus, puikiai suprasdami, kad be švietimo nebus nei kultūros, nei ekonomikos, nebus ateities. Pasitikėjimą mumis parodykite kovo 3 d. balsuodami už  mus – socialdemokratus - Nr. 4.

Zina Žuklijienė, Šiaulių miesto savivaldybės tarybos švietimo, kultūros ir sporto komiteto narė, kandidatė į miesto tarybą

Neatlygintina politinė reklama

Close