Socialdemokratai nepritars biudžetininkų algų didinimo strategijai, jeigu nebus atsižvelgta į jų ir profsąjungų siūlymus

Socialdemokratai nepritars biudžetininkų algų didinimo strategijai, jeigu nebus atsižvelgta į jų ir profsąjungų siūlymus

Socialdemokratai vyriausybei yra pateikę savo siūlymus dėl viešojo sektoriaus darbuotojų darbo apmokėjimo gerinimo. Vyriausybė sukūrė komisiją ir pažadėjo sukurti algų didinimo strategiją biudžetininkams po drastiškų mokytojų streikų, kai jie užėmė Švietimo ir mokslo ministerijos patalpas.

Seimo socialdemokratų frakcijos atstovas Algirdas Sysas, dalyvaujantis Vyriausybinės komisijos dėl ilgalaikio ir tvaraus viešojo sektoriaus darbuotojų darbo užmokesčio strategijos sukūrimo veikloje, sako, kad socialdemokratų siūlymai yra konkretūs, juose nurodyti ir šaltiniai, ir terminai, ko trūksta pačios vyriausybės algų didinimo strategijoje.

„Šiandien turėtų įvykti paskutinis vyriausybinės komisijos posėdis, ir jeigu nebus atsižvelgta į mūsų, socialdemokratų, ir   profesinių sąjungų siūlymus dėl darbo užmokesčio didinimo, tai tikrai nepritarsime tokiai strategijai“, - sako A. Sysas.

Socialdemokratų siūlymai:

Ilgalaikiam tvariam viešojo sektoriaus finansavimui užtikrinti - 2020 metais pasiekti mokesčių perskirstymą nuo BVP 32 proc., o 2022 metais pasiekti EBPO vidurkį - 34 proc.

Dėl bazinio dydžio siūloma per 2 metus (2020-2021 m.) atstatyti iki ekonominės krizės buvusį bazinį dydį (183 eurai) - 2020 m. nustatyti 180 eurų, 2021 m. – 183 eurų. Atstačius iki ekonominės krizės buvusį bazinį dydį, kasmet didinti bazinį dydį nemažiau nei praeitų metų infliacijos lygis (kainų indeksas). Paliekant teisę nacionalinėje kolektyvinėje sutartyje išsiderėti didesnį bazinio dydžio augimą.

Dėl mažiausių pareiginių algų didinimo socialdemokratai siūlo, kad 2020 m. mažiausia kvalifikuoto darbuotojo pareiginė alga (jos pastovioji dalis) sudarytų ne mažiau kaip 60 proc. einamųjų metų šalies VDU. O 2025 m. mažiausia kvalifikuoto darbuotojo pareiginė alga (jos pastovioji dalis) sudarytų ne mažiau kaip 70 proc. einamųjų metų šalies VDU.

Dėl darbo užmokesčio skirtumo mažinimo tarp vadovų ir žemesnes pareigas einančių darbuotojų – nustatyti, kad didžiausias leistinas darbo užmokesčio skirtumas tarp viešojo sektoriaus įstaigos vadovo ir toje įstaigoje dirbančių darbuotojų darbo užmokesčio vidurkio neturėtų 2021 m. viršyti 5 kartų, o iki 2025 m. darbo užmokesčio skirtumas neturėtų viršyti 4 kartus .

Dėl pareiginės algos kintamosios dalies dydžio siūloma pareiginės algos kintamąją dalį iki 2021 m. sumažinti nuo 50 proc. iki 30 proc.

Susiję straipsniai

Close