Tarybos nario E. Žakario ataskaita

Tarybos nario E. Žakario ataskaita

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 23 straipsnio 5 punktu, teikiu antrųjų kadencijos metų veiklos ataskaitą.

2019 m. kovo 3 d. savivaldybių tarybų rinkimų metu buvau išrinktas Šiaulių miesto savivaldybės tarybos nariu. 2019 m. balandžio 9 d. įvyko pirmasis 2019-2023 metų kadencijos Šiaulių miesto savivaldybės tarybos posėdis. Į savivaldybių tarybų rinkimus kandidatavau kaip Lietuvos socialdemokratų partijos narys ir Šiaulių miesto savivaldybės taryboje dirbu opozicijoje.

Esu Šiaulių miesto savivaldybės tarybos Švietimo, kultūros ir sporto komiteto narys.

Prasidėjusi ir dar tebesitęsianti Covid-19 pandemija gerokai pakoregavo mano, kaip Šiaulių miesto savivaldybės tarybos nario, darbą. Gerokai mažiau teko susitikti su rinkėjais priimamajame, savivaldybės tarybos bei komitetų posėdžiai daugeliu atveju vyko nuotoliniu būdu. Tačiau ir blogiausiuose dalykuose galima rasti kažką gero - gyventojai tapo gerokai aktyvesni, daug daugiau žmonių kreipėsi elektroniniu paštu, telefonu, per socialinius tinklus. Džiugu, kad atsiranda vis daugiau žmonių, kurie ne tik kelia problemas, bet ir siūlo, kaip jas reikėtų spręsti.

Gyventojai kreipėsi dėl pačių įvairiausių jiems aktualių problemų: dėl papildomų suoliukų autobusų stotelės prie Respublikinės Šiaulių ligoninės stoginėje įrengimo; galimybės persikelti iš vieno savivaldybės nuomojamo būsto kambario į kitą; lėšų vandentiekio kanalizacijos sistemų įvedimui, sanitarinių mazgų įrengimui ir langų pakeitimui socialiai remtinam asmeniui; problemiškos Tilžės-Statybininkų-Gardino gatvių sankryžos; atitvarų įrengimo Rūdės, P. Višinskio gatvėse, kuriose vyko remontas; galimai per didelių sąskaitų už laiptinių valymą ir dezinfekavimą; kapavietės saugumo; prekeivių, prekiaujančių gėlėmis bei žvakėmis prie Ginkūnų kapinių, darbo vietų, ir kt. Ypatingai daug nusiskundimų gyventojai išsakė dėl miesto švaros (dar nuo rudens nesugrėbtų ir neišvežtų lapų, dulkėtų, žvyru padengtų gatvių), buitinių atliekų nesavalaiko išvežimo, atliekų rūšiavimo konteinerių reto ištuštinimo bei tvarkos prie konteinerių; dėl dar nepradėtų eksploatuoti, bet kai kur jau sulaužytų naujųjų buitinių atliekų konteinerių.

Sulaukiau ir ikimokyklinio ugdymo įstaigų bendruomenių, Bendruomeninių organizacijų atstovų, seniūnaičių prašymų: dėl galimybės atidaryti geležinkelio pervažą V. Bielskio g. Šiauliuose visiems eismo dalyviams; Bendruomeninių organizacijų projektų finansavimo bei Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos lėšų, skirtų bendruomeninėms iniciatyvoms įgyvendinti, skirstymo ir naudojimo; šaligatvio/pėsčiųjų tako įrengimo prie ikimokyklinio ugdymo įstaigos.

Gyventojų prašymais bei savo iniciatyva 62 kartus raštu kreipiausi į įvairias institucijas: Susisiekimo ministeriją, Socialinės apsaugos ir darbo ministeriją, UAB „Busturas“, Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centrą, Šiaulių miesto savivaldybės merą bei Šiaulių miesto savivaldybės administraciją. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos Švietimo, kultūros ir sporto komitetui teikiau pasiūlymą dėl Šiaulių miesto savivaldybės Tarybos reglamento papildymo, pakartotinai kreipiausi į Šiaulių miesto savivaldybės tarybą dėl Vietos savivaldos įstatymo vykdymo, parengiau sprendimo projektą „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės bendruomeninių organizacijų tarybos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“. Tarybos posėdžių metu niekada nepalaikiau sprendimo projektų, kuriais buvo didinama finansinė našta miesto gyventojams bei tų, kuriems nepritarė bendruomenės, kurių interesus lietė teikiami sprendimų projektai.

Šiaulių miesto savivaldybės tarybos narys socialdemokratas Edvardas Žakaris

Close