Dėl 2022-07-07 vykusio Šiaulių miesto Tarybos posėdžio

Dėl 2022-07-07 vykusio Šiaulių miesto Tarybos posėdžio

Vakar vykusį Šiaulių miesto savivaldybės Tarybos posėdį būtų galima pavadinti kainų kėlimo ir dviejų mokyklų galutinio sunaikinimo posėdžiu.

Tėvams, kurių vaikai lanko miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigas, padidintas atlyginimo dydis už ugdymo aplinkos išlaikymą nuo 7,24 iki 10 eurų. Taip pat padidės ir atlyginimas už maitinimą: lopšelio grupėje nuo 1,69 iki 2,47 eur., darželio grupėje – nuo 1,92 iki 2,90 eur.

Didėja ir geriamojo vandens bei nuotekų tvarkymo kaina. Daugiabučiuose namuose gyvenantiems asmenims vandens kaina didės nuo 2,10 eur. iki 2,82 eur. be PVM, individualiuose namuose gyvenantiems nuo 2,06 eur. iki 2,78 eur. be PVM.

Ženkliai didėja Šiaulių miesto savivaldybės Švietimo centro mokamų paslaugų įkainiai. Labiausiai liūdina naujosios kainos kvalifikacijos tobulinimo renginių klausytojams. Jos didės nuo 3 iki 5 kartų priklausomai nuo lektoriaus kvalifikacijos ir dalyvių skaičiaus grupėje. Pedagogų kvalifikacijos kėlimui švietimo įstaigoms lėšų skiriama nepakankamai, tačiau nuolat akcentuojama, kaip svarbu tobulėti, įgyti naujų kompetencijų, kelti kvalifikaciją. Tad kvalifikacijos kėlimui Šiauliuose mokytojams teks atverti savo pinigines. Mano argumentai, kad pinigų mokytojų kvalifikacijos kėlimui trūksta ir negalima taip ženkliai didinti paslaugų kainos, miesto mero nesudomino. Jis pareiškė, kad sprendimas geras ir paragino visus šį sprendimą palaikyti.

Posėdyje padėtas taškas Šiaulių Suaugusiųjų vidurinės mokyklos ir Normundo Valterio jaunimo mokyklos istorijose. Nesvarbu ir tai, kad vien Suaugusiųjų vidurinei mokyklai iš biudžeto teks išmokėti 127,5 tūkst.eurų pilnai atsiskaityti su reorganizuojamų įstaigų pedagoginiais darbuotojais. Tai - išeitinės išmokos, atostogų kompensacijos, išmokos už ilgalaikį darbą. Visa tai tik daliai pedagoginių darbuotojų, o likusiems pedagoginiams, o ne pedagoginiams? O kur dar pastato išlaikymas, kur iš anksto numatyti planai, kaip jis bus panaudotas?

Posėdyje patvirtinta Šiaulių miesto savivaldybės bendruomenės sveikatos tarybos 2021 metų veiklos ataskaita. Pristatant ataskaitą, paklausiau pranešėjo ar Bendruomenės sveikatos taryba negalėtų pasidomėti ir paskelbti gyventojams apie tai, kokia mieste situacija su erkėmis:kiek mieste užsikrėtusių ir sergančių erkių platinamomis ligomis, kuriose miesto vietose daugiausia užsikrėtusių erkių, kadangi žiniasklaidoje ir socialiniuose tinkluose dalijamasi informacija apie nešienaujamus žaliuosius plotus. Bendruomenės sveikatos tarybos pirmininkas K. Kameneckas pažadėjo pasistengti šį aktualų klausimą įtraukti į sveikatos tarybos 2022 m. veiklos planą bei įspėjo Šiaulių miesto savivaldybės administraciją jokiu būdu nesekti Vilniaus pavyzdžiu - nepalikti nešienautų žaliųjų plotų mieste.

Close