Informacija iš tarybos nario priimamojo

Informacija iš tarybos nario priimamojo

Na, ko tikėjausi, to ir sulaukiau. Vakar vykusiame Šiaulių miesto savivaldybės tarybos posėdyje mano teiktam sprendimo projektui, kuriuo bendruomeninių organizacijų atstovų pageidavimu, siūliau įtvirtinti galimybę bendruomeninių organizacijų atstovams atšaukti iš BOT jų deleguotus narius, jei šių veikla netenkina juos į BOT delegavusių bendruomenių buvo atmestas. Valdančios daugumos sprendimo nepakeitė net 20-ties Šiaulių bendruomeninių organizacijų vardu kalbėjusio Dainų mikrorajono bendruomenės pirmininko Virgilijaus Balčiaus informacija, kad 2 į BOT deleguoti nariai netenkina juos delegavusių bendruomeninių organizacijų ir įvykusiame visuotiniame susirinkime buvo pakeisti kitais atstovais. Iš miesto mero lūpų ne vieną kartą skambėjo susirūpinimas tiesioginiais mero rinkimais, juk tai daug svarbiau nei 20-ties bendruomeninių organizacijų noras turėti demokratišką rinkimų ir delegatų atšaukimo procedūrą.
Jau seniai niekuo nebesistebiu, todėl nenustebino ir administracijos direktoriaus atsakymas dėl Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2020 metų veiksmų plano patvirtinimo 1.1.5 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo audito, kurį rekomendavo atlikti Socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Buvau informuotas, kad  šios Priemonės įgyvendinimo 2020 m. vidaus auditą savivaldybės administracija planuoja atlikti 2021 m. IV – 2022 m. I ketvirtyje. Kam skubėti, jei rinkimai į savivaldybės tarybą bei tiesioginiai mero rinkimai tik 2023. Dabar svarbiau kuo dažniau pasidemonstruoti žiniasklaidos priemonėse. Bendruomenės palauks!

Close