Vladislavo Rauckio laiškas

Vladislavo Rauckio laiškas

Gerbiami bičiuliai,

džiaugiuosi nuotolinės ataskaitinės - rinkiminės konferencijos delegatų aktyviu dalyvavimu balsuojant slaptai skyriaus būstinėje bei elektroniniu paštu. Konferencijoje nedalyvavo tik vienas delegatas. Grupės atsakingai delegavo savo narius į ataskaitinę - rinkiminę konferenciją, todėl toks rezultatas. Daugelis išrinktų delegatų yra ir skyriaus tarybos nariai. Organizavome ne vieną nuotolinį posėdį, tad tarybos nariai jau priprato prie elektroninio balsavimo, o tai prisidėjo prie beveik šimtaprocentinio delegatų dalyvavimo ataskaitinėje – rinkiminėje konferencijoje.

Sveikinu Romą Janušonienę, kuri surinko daugumą delegatų balsų ir tapo skyriaus pirmininke. Manau, pirmieji pirmininkės žingsniai naujose pareigose formuojant skyriaus vadovybę yra teisingi ir drąsūs. Toli gražu ne visada rinkimus laimėjęs asmuo kviečia tapti pavaduotoju savo oponentą rinkimuose. Neslėpsiu, kad turėjau beveik visų skyriaus grupių palaikymą tapti kandidatu pirmininko rinkimuose. Niekada nesiekiau šio posto, todėl ir šį kartą atsisakiau. Nuoširdžiai dėkoju visiems, kurie mane palaikė ir kuriuos nuvyliau atsisakydamas kandidatuoti. Formuodama vadovybę, skyriaus pirmininkė pasiūlė man pirmojo pavaduotojo poziciją. Sutikau. Tuo sprendimu išreiškiau padėką mane palaikantiems bičiuliams ir bičiulėms. Lieku veikloje, bendrausime toliau .

Rinkimų laikotarpiu skyriuje jautėsi narių veiklos suaktyvėjimas. Tai džiugina. Neslėpsiu-buvo ir nesklandumų. Atsirado bičiulių, kurie nenorėjo, kad rinkimai įvyktų laiku ir sklandžiai. Laikinai eidamas skyriaus pirmininko pareigas privalėjau vykdyti tai, ką skyrius turėjo atlikti. Ataskaitinę – rinkiminę konferenciją organizuoti taip pat teko man. O tada ir prasidėjo... Niekada negalvojau, kad skyriuje gali būti tokių piktų bendrapartiečių su savo  keistais priekaištais bei reikalavimais. Apgailestauju, bet mūsų skyrius ne pageidavimų koncertų radijo stotis. Po to, ką teko patirti man - tikras pragaras jau nebaisus. Aš ten jau pabuvojau! Bet tai jau praeityje ir nebeverta kapstytis. Geras dalykas tai, kad įgavome patirties.

Girdisi – ir vėl moteris pirmininkė. Ne moteris pirmininkė ar vyras pirmininkas lemia skyriaus veiklos rezultatus. Prisiminkime nesenus įvykius. Kol skyriaus pirmininkas kartu buvo ir Seimo narys - viskas buvo gerai, bet ne visiems patinka, kai gerai. Šmeižto lavina ant Žakarių šeimos žiniasklaidoje nebuvo tokia žalinga, kaip kai kurių mūsų priešiškai nusiteikusių bičiulių, kuriems tuo metu rūpėjo savanaudiški tikslai, noras pašalinti skyriaus pirmininką iš kelio. Statutas įpareigoja ginti savo bičiulius nuo šmeižto. Deja, kai kurie bičiuliai elgiasi priešingai. Bet miesto piliečiai nepatikėjo gandais ir rinkimuose į savivaldybės tarybą ši šeima surinko daugiausia balsų.

Kai praėjusią kadenciją skyriaus pirmininko rinkimus laimėjo moteris, daliai bičiulių tai nepatiko. Kai kurie skyriaus nariai elgėsi tiesiog chamiškai pirmininkės moters atžvilgiu. Politika nėra piktinimasis, priekaištavimas, stovėjimas ant bačkos ir šūkavimas kaip viskas blogai. Taip galima ir spalio revoliuciją prisišaukti. Negirdėjau nė vieno politologo pasakojant kas bus ateityje. Pas mus skyriuje visada buvo ir dabar yra aiškiaregių, kurie jau šiandien gali drąsiai pasakyti, kad skyrius žlugs, nes jam vėl vadovaus moteris. Nė velnio! Nepasiduokime, susitelkę galime daug. Politika nėra aiškiaregystė, politika yra kompromisai.

Kai kurie bičiuliai, rinkimuose negaunantys kitų bendrapartiečių palaikymo, nepasižiūri į save, bet nesikuklindami skleidžia paskalas apie mistinius klastojimus, kad viskas nusprendžiama iš anksto. Sutinku, kad viskas nusprendžiama iš anksto, nes delegatas, atėjęs prie balsadėžės, jau būna apsisprendęs. Laikas pradėti laikytis politinės kultūros, juolab, kad nepatenkinti sprendimais bendrapartiečiai visada gali kreiptis į skyriaus ar LSDP etikos ir procedūrų komisijas.

Na o aš džiaugiuosi, kad mūsų skyriuje yra puikių specialistų. Daug metų dirbusi administracinį darbą, Jolanta Žakarienė visą mano darbo laikotarpį pagelbėjo man rengiant dokumentaciją. Labai daug padėjo Mantas Sindriūnas. Tarybos posėdžių, konferencijų balsavimo rezultatus tekdavo suvedinėti iki vėlaus vakaro, o informaciją reikėdavo išsiųsti tarybos nariams ar delegatams. Abiem jiems didelis ačiū.

Baigdamas linkiu visiems sveikatos, gražaus pavasario, geros nuotaikos ir bendrų darbų visų mūsų labui.

Bičiuliškai,

LSDP Šiaulių miesto skyriaus pirmininkės pirmasis pavaduotojas Vladislavas Rauckis

Close