Informacija iš tarybos nario priimamojo

Informacija iš tarybos nario priimamojo

Įgyvendinama Lietuvos Respublikos bendruomeninių organizacijų plėtros įstatymą, Šiaulių miesto savivaldybės taryba 2019 m. birželio 6 d. sprendimu Nr. T-265 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės bendruomeninių organizacijų tarybos nuostatų patvirtinimo“ patvirtino Šiaulių miesto savivaldybės bendruomeninių organizacijų tarybos nuostatus.

Šiaulių miesto bendruomeninių organizacijų atstovai stebi, kad ne visi Šiaulių mieste veikiančių bendruomeninių organizacijų į Šiaulių miesto savivaldybės bendruomeninių organizacijų tarybą deleguoti atstovai tinkamai atstovauja juos į BOT delegavusias bendruomenines organizacijas. Nors Bendruomeninių organizacijų tarybos kadencija 3 metai, tačiau netinkamai atstovaujančių juos delegavusias organizacijas BOT narių atšaukimo iš BOT nuostatai nenumato.

Bendruomeninių organizacijų atstovų prašymu parengiau sprendimo projektą “Dėl Šiaulių miesto savivaldybės bendruomeninių organizacijų tarybos nuostatų patvirtinimo” pakeitimo, kuriuo siūlau į Šiaulių miesto savivaldybės bendruomeninių organizacijų tarybos nuostatus įtraukti naują 13.4. papunktį „13.4. jis atšaukiamas iš Bendruomeninių organizacijų tarybos delegavusios šalies siūlymu.“ Šis sprendimo projektas įtrauktas į Šiaulių miesto savivaldybės tarybos gegužės 6 d. posėdžio darbotvarkės sprendimų projektų sąrašą.

Close