Informacija skyriaus bičiuliams

Informacija skyriaus bičiuliams

Mieli skyriaus bičiuliai ir mielos bičiulės,

pandemija pakeitė mūsų partinės veiklos ritmą. Nuo siaučiančio Covid-19 viruso turime saugoti save, savo artimuosius ir aplink esančius žmones, todėl jau keletas mėnesių negalime susitikti. Sulaukiu daug skambučių ir suprantu, kad daugeliui bičiulių rūpi kas vyksta partijoje. Tikiuosi, kad didžioji dalis skyriaus narių gauna informaciją iš grupių pirmininkų bei skyriaus tarybos narių, tačiau dar kartą noriu jus informuoti, kas pastaruoju metu vyko ir vyksta skyriuje bei kokie darbai laukia mūsų ateityje.

Lietuvos socialdemokratų partijos tarybos sprendimu turėjome pasiūlyti vieną kandidatą į 2021 m. balandžio 22-25 d.d. vyksiančius visuotinius LSDP pirmininko rinkimus. Skyriaus tarybos narių dauguma nuotoliniu balsavimu pasiūlė V. Blinkevičiūtės kandidatūrą. Mano teikimu, 2021-02-22 nuotolinio tarybos posėdžio metu buvo pritarta Šiaulių miesto skyriaus nuotolinės konferencijos datai bei darbotvarkei. Į 2021-03-15 nuotolinės konferencijos darbotvarkę įtraukti šiuo metu svarbūs klausimai: LSDP pirmininko rinkimų komisijos tvirtinimas, skyriaus iždininkės kandidatūros tvirtinimas, Šiaulių miesto skyriaus naujos sudėties prezidiumo tvirtinimas bei skyriaus įstatų pakeitimo projektas. Konferencijos delegatams pritarus, LSDP pirmininko rinkimų komisija patvirtinta. Delegatai taip pat patvirtino iždininkės kandidatūrą. Keletą mėnesių skyrius veikė be prezidiumo, tai apsunkindavo vadovybės veiklą. Daugumos delegatų balsais pritarta naujos sudėties skyriaus prezidiumui, kuris sudarytas vadovaujantis skyriaus įstatų bei partijos statuto reikalavimais. Jau daug laiko vyko diskusija, jog skyriaus tarybos sudarymo tvarka nėra tinkama. Keičiantis laikmečiui reikia laiku reaguoti ir keisti tai, kas yra nepriimtina, todėl dauguma delegatų balsavo ir už pokyčius įstatuose.

Šią savaitę LSDP pirmininko rinkimų komisijos sudėtis turi būti pateikta Lietuvos socialdemokratų partijos vadovybei. Laikas spaudžia, tad dar šią savaitę bus sušauktas nuotolinis skyriaus tarybos posėdis, kuriame skyriaus tarybos nariai balsuos dėl skyriaus grupių ataskaitinių - rinkiminių susirinkimų ir artėjančios skyriaus ataskaitinės - rinkiminės konferencijos darbotvarkės. Skyriaus ataskaitinė - rinkiminė konferencija turi įvykti iki balandžio pabaigos. Taigi, mūsų laukia daug darbų: reikės siūlyti skyriaus bičiulius kandidatais į įvairias skyriaus bei LSDP komisijas ir atlikti vieną svarbiausių darbų – skirti 0,6 proc. pajamų mokesčio LSDP Šiaulių miesto skyriui. Taip pat tą padaryti paraginti savo bendradarbius, gimines, pažįstamus.

Labai nuoširdžiai dėkoju bičiuliams, kurie palaiko, siūlo pagalbą ir padeda man naujoje veikloje. Džiaugiuosi visais, kurie šiuo nelengvu metu nenuleido rankų, todėl stengsiuosi neapvilti jūsų pasitikėjimo. Tik kartu mes esame stiprūs.

Laikinai einantis LSDP Šiaulių miesto skyriaus pirmininko pareigas Vladislavas Rauckis.

Close