Šiaulių miesto savivaldybės tarybos posėdis 2023–12–07

Šiaulių miesto savivaldybės tarybos posėdis 2023–12–07

Komentaras apie šios dienos Šiaulių miesto savivaldybės tarybos posėdį ko gero bus ilgesnis nei pats posėdis. „Susitvarkėme“ su visais sprendimo projektais iki vadinamosios pietų pertraukos. Ką gi, prasidėjo šventinių renginių maratonas. Švęsti visada maloniau nei dirbti.
Na, o dabar apie tai, kas nėra nei teisinga, nei malonu.
Mero frakcijos balsais patvirtintame sprendimo projekte „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2023 m. vasario 2 d. sprendimo Nr. T-2 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės 2023 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo“ numatyta 1 173,1 tūkst. Eur sumažinti biudžetinių įstaigų savivaldybės biudžeto lėšas, skirtas komunalinių patarnavimų išlaidoms apmokėti ir ta pačia suma padidinti Administracijos savivaldybės biudžeto lėšas, skirtas finansiniams įsipareigojimams apmokėti.
Kalbant paprasčiau, iš savivaldybės biudžetinių įstaigų atimtas daugiau nei 1 milijonas eurų, kurie buvo skirti komunaliniams patarnavimams apmokėti. Posėdyje išgirdome, kad lėšų buvo suplanuota daugiau negu iš tiesų prireikė. Bet... Dar 2023 m. sausio 9 d. savivaldybės administracijos direktorius pasirašė įsakymą „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės biudžeto asignavimų komunalinėms paslaugoms“, kurio 1.2. punktas nurodo, jog iš įstaigos pajamų lėšų (31, 32, 33 finansavimo šaltiniai), išskyrus maitinimo išlaidoms skirtus asignavimus ir lėšas, gautas už socialines paslaugas teikiamas asmens namuose, numatyti ne mažiau kaip 10 procentų už komunalines paslaugas apmokėti.
Dabar paaiškinsiu ką reiškia 33 finansavimo šaltinis ikimokyklinio ugdymo įstaigose.
Tai tėvų mokamas mėnesinis 10 eurų atlyginimas už ugdymo aplinkos išlaikymą.
Remiantis „Atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą Šiaulių miesto savivaldybės švietimo įstaigose nustatymo tvarkos aprašo“ 7 dalimi, „Mėnesinį atlyginimą už ugdymo aplinkos išlaikymą sudaro ugdymo aplinkai išlaikyti
skirtos išlaidos (grupinėms ugdymo priemonėms, patalynei įsigyti ir skalbti, higienos priemonėms,
medžiagoms patalpų priežiūrai, inventoriui įsigyti ir kt.)“.
Tėvai, kurių vaikai lanko Šiaulių miesto lopšelius darželius turbūt net neįsivaizduoja, kad savo lėšomis turi kompensuoti ir komunalinius patarnavimus, nes miesto savivaldybė šioms išlaidoms skirtas lėšas ras kur panaudoti. O nauja patalynė, jos priežiūra, inventorius palauks geresnių laikų. Nors ir pačiais blogiausias laikais to nebuvo.
Nuostabus dalykas Šiaulių miesto savivaldybės taryboje yra nusišalinimas dėl viešųjų ir privačių interesų derinimo. Kiekvieną mėnesį tikslinant savivaldybės strateginį planą ir biudžetą, meras viešai paklausia ar šie sprendimo projektai vienaip ar kitaip nepalies miesto politikų. Ir visada atsiranda 20-21 tarybos narys, kurie nuo šių sprendimo projektų nusišalinti pageidauja. Vietos savivaldos įstatymo 10 straipsnio 4 punktas nurodo jog savivaldybės tarybos narys privalo „reglamento nustatyta tvarka informuoti merą ir (ar) savivaldybės tarybos narius arba kitus asmenis, kurie kartu dalyvauja rengiant, svarstant ar priimant sprendimą, apie esamą interesų konfliktą, pareikšti apie nusišalinimą ir, jeigu pareikštas nusišalinimas buvo priimtas, jokia forma nedalyvauti toliau rengiant, svarstant ar priimant sprendimą“. Jau antrą kadenciją nesu girdėjęs tarybos narių daugumos informacijos, kuri sprendimų projektų dalis jiems nuolat kelia interesų konfliktą. Vietoje to meras konstatuoja, kad nusišalinus daugumai tarybos narių posėdis neįvyktų, tad balsuojama dėl nenusišalinimo.
Šios dienos posėdyje svarstytas sprendimo projektas“ Dėl Šiaulių miesto savivaldybės
reprezentacinių renginių 2024–2026 metų sąrašo patvirtinimo“. Opozicijos atstovas pateikė alternatyvų sprendimo projektą, kuriam pritarė ir savivaldybės tarybos Švietimo, kultūros ir sporto komitetas. Vienas po kito tarybos nariai išreiškė norą nusišalinti nuo šio sprendimo projekto, kadangi vienaip ar kitaip susiję su įstaigomis, kurių pateikti projektai pretenduoja gauti savivaldybės finansavimą, tačiau tos pačios daugumos/mažumos balsais buvo palikti posėdžių salėje.
Tokios tad tokelės, pritariu kolegos viešai išsakytai minčiai. Jei norite, kad jūsų projektas būtų finansuotas, įsirašykite į mero prieš eilinius rinkimus kuriamą komitetą-nepasigailėsite.

Close