Socialdemokratams rūpi miesto švietimo reikalai

Socialdemokratams rūpi miesto švietimo reikalai

Socialdemokratai Justinas Sartauskas, Gintautas Sitnikas, Zina Žuklijienė dalyvavo miesto švietimo darbuotojų rudeninėje konferencijoje ir su konferencijos dalyviais -miesto pedagoginės bendruomenės atstovais- pasidžiaugė Šiaulių miesto mokinių mokymosi rezultatais, mokytojų darbu, švietimo įstaigų vadovų entuziazmu tobulinant ugdymo organizavimą, aplinką. Miesto tarybai priklausantys socialdemokratai ženkliai prisidėjo prie to, kad būtų skirtos lėšos ikimokyklinių įstaigų remontui, žaidimų aikštelių įrengimui, bendrojo lavinimo mokyklų rekonstrukcijai, skubiems remonto darbams, ugdymo aplinkos modernizavimui. Šiuo metu Tarybos nariai socialdemokratai rūpinasi, kad mokiniai su savo mokytojais nemokamai galėtų lankyti miesto muziejus, galerijas, kad būtų skirtos lėšos visų miesto mokyklų šokėjų tautinių rūbų atnaujinimui. Laukia ir kiti svarbūs su švietimu (ir ne tik) , mūsų vaikais, jaunimu susiję darbai.

Prasideda Naujieji mokslo metai, prasideda naujas politinis sezonas. Socialdemokratams rūpi, kad būtų padaryta kuo daugiau gerų ir prasmingų darbų.

Close