Informacija skyriaus bičiuliams

Informacija skyriaus bičiuliams

Mieli skyriaus bičiuliai ir mielos bičiulės, pandemija pakeitė mūsų partinės veiklos ritmą. Nuo siaučiančio Covid-19 viruso turime saugoti save, savo artimuosius ir aplink esančius žmones, todėl jau keletas mėnesių negalime susitikti. Sulaukiu daug skambučių ir suprantu, kad daugeliui bičiulių rūpi kas vyksta partijoje. Tikiuosi, kad didžioji dalis skyriaus narių gauna informaciją iš grupių pirmininkų bei skyriaus tarybos narių, tačiau dar kartą noriu jus informuoti, kas pastaruoju metu vyko ir vyksta skyriuje bei kokie darbai laukia mūsų ateityje. Lietuvos socialdemokratų partijos tarybos sprendimu turėjome pasiūlyti vieną kandidatą į 2021 m. balandžio 22-25 d.d. vyksiančius visuotinius LSDP pirmininko rinkimus. Skyriaus tarybos narių dauguma nuotoliniu balsavimu pasiūlė V. Blinkevičiūtės kandidatūrą. Mano teikimu, 2021-02-22 nuotolinio tarybos posėdžio metu buvo ...

Kviečiame siūlyti kandidatūras į Valstybinę kultūros paveldo komisiją

Kviečiame siūlyti kandidatūras į Valstybinę kultūros paveldo komisiją

2021 m. gegužės 3 d. baigiasi dviejų Komisijos narių, paskirtų Lietuvos Respublikos Seimo 2017 m. gegužės 2 d. nutarimu „Dėl Valstybinės kultūros paveldo komisijos narių“ ketverių metų kadencija. Dviejų Komisijos narių, paskirtų Lietuvos Respublikos Seimo 2019 m. spalio 10 d. nutarimu ketverių metų kadencija baigsis 2023 m. spalio 15 d. Komisijos nariu gali būti skiriamas nepriekaištingos reputacijos asmuo, turintis aukštąjį universitetinį išsilavinimą ir 5 metų darbo patirtį kultūros paveldo apsaugos srityje. Kriterijai, kuriais remiantis asmuo laikomas nepriekaištingos reputacijos, taikomi tokie patys, kokie yra nustatyti Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatyme valstybės tarnautojams. Prašytume pateikti siūlomų kandidatų vardą, pavardę ir gyvenimo aprašymą LSDP frakcijos Seimo nariui Kęstučiui Vilkauskui iki š. m. balandžio 1 d. el. paštu: kestutis. ...

Close