Įvyko miesto tarybos posėdis

Įvyko miesto tarybos posėdis

Įvyko pirmasis šio politinio sezono Šiaulių miesto savivaldybės tarybos posėdis. Darbotvarkėje buvo numatyti 54 klausimai, iš kurių po pasiūlymų dėl darbotvarkės keitimo liko 52. Pavyko išbraukti klausimą dėl „Valerijono“ vaistinės patalpų nuomos, todėl galima tikėtis, kad šio klausimo sprendimas sulauks tinkamo teisinio, ekspertinio  vertinimo ir išaiškinimo, o sprendimas nebus kažkieno interesų ar ambicijų skubotas tenkinimas. Visi posėdyje dalyvavę Tarybos nariai pritarė, kad Šiaulių miesto garbės piliečio vardas būtų suteiktas verslininkui Stanislovui Grušui. Toks buvo Šiaulių miesto Garbės piliečio vardo suteikimo komisijos sprendimas ir socialdemokratų frakcija, nors pati buvo teikusi vienintelio Lietuvos  imtynininko, tapusio pasaulio čempionu, Rimanto Bagdono kandidatūrą, gerbdama komisijos sprendimą, vertindama Stanislovo Grušo nuopelnus miestui, Tarybos p ...

Close