Socialdemokratų frakcija lankėsi AB „Šiaulių energija“

Socialdemokratų frakcija lankėsi AB „Šiaulių energija“

Šiaulių miesto savivaldybės tarybos socialdemokratų frakcijos nariai J.Sartauskas, G.Vyšniauskas, J.Žakarienė ir Z.Žuklijienė surengė išvažiuojamąjį posėdį AB „Šiaulių energija“. Susitikę su bendrovės vadovais išgirdo išsamią informaciją apie bendrovės veiklą, atliktus ir numatytus atlikti darbus, iškylančias problemas. Po susitikimo frakcijos nariai pasinaudojo proga apsilankyti kogeneracinėje elektrinėje, kur iš arti galėjo pamatyti biokuro energetikos procesą. ...

Išvažiuojamasis posėdis Šiaulių priklausomybės ligų centre

Išvažiuojamasis posėdis Šiaulių priklausomybės ligų centre

Socialdemokratų frakcijos narius pasiekė informacija, jog po optimizavimo rengiamasi uždaryti Šiaulių priklausomybės ligų centrą, iš darbo bus atleisti gydytojai bei kitas personalas, ligoniai, nebaigę gydymo, išsiųsti namo. Frakcijos nariai J. Sartauskas, G. Vyšniauskas, J. Žakarienė ir Z. Žuklijienė surengė išvažiuojamąjį posėdį Priklausomybės ligų centre, norėdami patys įsitikinti ar informacija teisinga. Frakcijos nariai susitiko su ką tik pradėjusia eiti direktoriaus pareigas Justina Šimanauskaite, gydytoja Jelena Kuznecova, kurios supažindino su esama situaciją bei artimiausiais planais. Pasirodo, kad centras veiks ir toliau, ligoniams bus suteikiamos tos pačios paslaugos, stengiamasi pritraukti jaunų specialistų. Apžiūrėję Priklausomybės ligų centro patalpas, susitikę su personalu ir ligoniais bei jų artimaisiais, socialdemokratai įsitikino, kad centras sa ...

Socialdemokratams svarbu, kad vaikų maitinimas ikimokyklinio ugdymo įstaigose būtų organizuojamas tinkamai

Socialdemokratams svarbu, kad vaikų maitinimas ikimokyklinio ugdymo įstaigose būtų organizuojamas tinkamai

Socialdemokratų frakcijos nariai kreipėsi į miesto vadovus, prašydami rasti galimybių kuo skubiau skirti finansavimą visoms ikimokyklinio ugdymo įstaigoms įsteigti 0,5 etato vaikų maitinimo organizavimui ir Lietuvos higienos normos HN75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ vykdymui. Vadovaujantis Šiaulių miesto savivaldybės Tarybos 2016-12-29 sprendimu Nr.T-444 „Dėl visuomenės sveikatos priežiūros organizavimo“, priimtas sprendimas įsteigti Šiaulių miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biure visuomenės sveikatos priežiūros specialisto, vykdančio visuomenės sveikatos priežiūros funkciją savivaldybės teritorijoje esančiose ikimokyklinio ugdymo įstaigose. Visoms ikimokyklinio ugdymo įstaigoms lėšos buvo sumažintos pagal 2016-12-29 sprendime Nr-T-444 patvirtintus visuomenės sveikatos priežiūros etat ...

„Pyragų diena“ Šiaulių socialdemokratų būryje

„Pyragų diena“ Šiaulių socialdemokratų būryje

Lapkričio 6 d. Šiaulių socialdemokratai minėjo „Pyragų dieną“. „Pyragų diena“ – paramos projekto „Išsipildymo akcija“ dalis. Kasmet lapkritį TV3 kviečia darbovietes, mokslo įstaigas kepti pyragus, juos pardavinėti kolegoms, o surinktas lėšas paaukoti „Išsipildymo akcijai“. Šiaulių socialdemokratai akcijai keptų pyragų namo nesinešė. Draugiškame ratelyje paskanavę saldžių ir sūrių pyragų, tortų ir keksų, naminės duonos, pačių rankomis rinktų žolelių arbatos, aptarinėjo ne politinius klausimus, o skanėstų receptūras. Vėliau lankėsi Šiaulių kino muziejuje, žiūrėjo dokumentinį filmą apie Šiaulius. Bičiuliai prie akcijos prisidėjo ir asmeninėmis lėšomis – paaukota 112 eurų. Likę skanumynai buvo padovanoti vaikų dienos centrui – klubui „Tarp savų“. Daugiau nuotraukų. ...

Įvyko pirmas protų kovų „Smagu žinoti“ turas

Įvyko pirmas protų kovų „Smagu žinoti“ turas

Pirmadienio popietę Šiaulių socialdemokratų skyriaus patalpose virė emocijos. Čia į bičiuliškų protų kovų “Smagu žinoti” I-mą etapą sukvietė skyriaus pirmininkas Edvardas Žakaris. Renginys sutraukė pusšimtį dalyvių. Žaidime užsiregistravo dešimt komandų, kurioms buvo pateikta 50 klausimų iš 5 sričių: žemė ir visata, istorija ir politika, menas ir kultūra, mokslas ir technika, ekonomika. Pirmojo turo rezultatai paaiškės lapkričio 20 d., kuomet vyks II protų kovų turas. Renginio akimirkos ...

Moderniosios technologijos progimnazijoje

Moderniosios technologijos progimnazijoje

Socialdemokratų frakcija surengė išvažiuojamąjį posėdį Dainų progimnazijoje ir susipažino ne tik su puikiai tvarkomu progimnazijos ūkiu, bet ir su išskirtine moderniųjų technologijų baze: užsienio kalbų mokymosi laboratorijomis, informacinių technologijų, robotikos klasėmis, 3D kabinetu, jo panaudojimo ugdymo procese galimybėmis. Progimnazijos direktorius pastebėjo, kad visam modernizavimui lėšų niekas iš šalies neskyrė, jas iš atsitiktinių paslaugų uždirbo pati mokykla. Be to, bazės modernizavimui panaudotos mokinio krepšelio, 2 procentų paramos lėšos bei verslininkų parama. Dainų progimnazijoje yra ką pamatyti ir ko pasimokyti ir politikams,  ir kitų švietimo įstaigų vadovams bei mokytojams. ...

Socialdemokratų frakcijai rūpi vaikų kultūrinis ugdymas, parama šeimoms

Socialdemokratų frakcijai rūpi vaikų kultūrinis ugdymas, parama šeimoms

Socialdemokratų frakcija surengė posėdį, į kurį pakvietė mokyklų vadovų asociacijos tarybos narius, mieste veikiančių  muziejų, galerijų, Valstybinio dramos teatro vadovus, miesto savivaldybės administracijos vadovus, organizuojančius švietimo, kultūros veiklą mieste. Su posėdyje dalyvaujančiais asmenimis aptarta socialdemokratų frakcijos iniciatyva formuojant 2018 metų savivaldybės biudžetą numatyti tikslines lėšas (po 5 Eur vienam mokiniui) formaliojo švietimo programas vykdančioms mokykloms edukacinių užsiėmimų organizavimui į Šiaulių mieste veikiančius muziejus, galerijas, Valstybinį dramos teatrą. Mūsų vaikams nepakanka sėdėti klasėje ir mokytis tradiciniais būdais. Lėšų skyrimas mokykloms sudarytų galimybes kitaip organizuoti ugdymo procesą, auginti kultūrą pažįstančius žmones- savo miesto patriotus, tai būtų ir tikslinė finansinė  parama šeimoms. Švietimo įst ...

Close