Socialdemokratai – žvakučių deginimo akcijoje „Įsileisk Kalėdų šviesą“

Socialdemokratai – žvakučių deginimo akcijoje „Įsileisk Kalėdų šviesą“

Pirmąją žiemos dieną, žemę apklojus baltam sniego patalui ir Šiauliams pradėjus alsuoti žiemos švenčių ritmu, miesto pėsčiųjų bulvare susirinkę žvakučių deginimo akcijos „Įsileisk Kalėdų šviesą“ dalyviai pirmieji bendravo su Kalėdų seneliu ir draugiškai iš žybsinčių žvakučių dėliojo šventinę žvaigždę. Akcija, sukvietusi miesto bendruomenes ir visuomenininkus, pritraukė ir Šiaulių socialdemokratus. Šiaulių miesto skyriaus pirmininkas Edvardas Žakaris ragino Šiaulių miesto tarybos socialdemokratų frakciją ir skyriaus narius aktyviai įsilieti į miesto šventes, būti aktyviais miesto kultūrinio gyvenimo dalyviais, gebančiais politinėse diskusijose argumentuotai išsakyti poziciją kultūrinių renginių poreikio ir pasiūlos klausimais. ...

Socialdemokratų frakcijos nariai lankėsi gydymo įstaigose

Socialdemokratų frakcijos nariai lankėsi gydymo įstaigose

Socialdemokratų frakcijos nariai G. Vyšniauskas, J. Sartauskas, J. Žakarienė ir Z. Žuklijienė, atsižvelgdami į gydymo įstaigų bendruomenių prašymus, penktadienio priešpietį apsilankė Moters ir vaiko klinikoje bei Dainų pirminės sveikatos priežiūros centre. Moters ir vaiko klinikoje išklausyta darbuotojų nerimo dėl ne vienus metus prašomų ir niekaip neatsirandančių pėsčiųjų takų į šią gydymo įstaigą. Dabar į Kliniką ateiti pėsčiam, atsivežti vaikutį vežimėliu nėra jokių galimybių - reikėtų bristi neasfaltuotu lauko taku arba keliauti važiuojamąja gatvės dalimi. Socialdemokratai įsitikinę, kad problema turi būti sprendžiama jau 2018 metais, nelaukiant, kol atsitiks nelaimė. Privalome parodyti dėmesį ir pagarbą miesto žmonėms ne žodžiais, o konkrečiais darbais. Dainų pirminės sveikatos priežiūros centre apžiūrėtos patalpos, bendrauta su darbuotojais, nes atsirado grė ...

Išvyka į šviesų festivalį „Staro Ryga 2017“

Išvyka į šviesų festivalį „Staro Ryga 2017“

Šiaulių miesto socialdemokratai tęsia išvykų ir renginių, įdomių bičiuliams, ciklą. Šį kartą beveik 80 skyriaus narių vyko į 10-tąjį Rygos šviesų festivalį „Staro Ryga 2017“. Labai smagu, kad šviesos festivalis sutapo su Latvijos Nepriklausomybės diena, tad renginių netrūko. Šiais metais vykusiame jubiliejiniame festivalyje surengtos 3 programos: festivalio programa „Į žvaigždes“, tarptautinė programa, kurioje su savo darbus pristatė menininkai iš įvairių pasaulio šalių, taip pat festivalio dalyviams jau gerai žinoma  programa „Rygos karnavalas“, kurioje prisijungdamos prie miesto šviesos objektų dalyvavo viešosios įstaigos, institucijos bei privačios įmonės. Dalyviai taip pat galėjo dalyvauti įvairiose šviesos meno programose, tiesiogiai ar netiesiogiai susijusiomis su programos pavadinimu „Į žvaigždes“. Bičiuliai stengėsi pamatyti kuo daugiau šviesos objektų, pa ...

Socialdemokratų frakcija lankėsi AB „Šiaulių energija“

Socialdemokratų frakcija lankėsi AB „Šiaulių energija“

Šiaulių miesto savivaldybės tarybos socialdemokratų frakcijos nariai J.Sartauskas, G.Vyšniauskas, J.Žakarienė ir Z.Žuklijienė surengė išvažiuojamąjį posėdį AB „Šiaulių energija“. Susitikę su bendrovės vadovais išgirdo išsamią informaciją apie bendrovės veiklą, atliktus ir numatytus atlikti darbus, iškylančias problemas. Po susitikimo frakcijos nariai pasinaudojo proga apsilankyti kogeneracinėje elektrinėje, kur iš arti galėjo pamatyti biokuro energetikos procesą. ...

Išvažiuojamasis posėdis Šiaulių priklausomybės ligų centre

Išvažiuojamasis posėdis Šiaulių priklausomybės ligų centre

Socialdemokratų frakcijos narius pasiekė informacija, jog po optimizavimo rengiamasi uždaryti Šiaulių priklausomybės ligų centrą, iš darbo bus atleisti gydytojai bei kitas personalas, ligoniai, nebaigę gydymo, išsiųsti namo. Frakcijos nariai J. Sartauskas, G. Vyšniauskas, J. Žakarienė ir Z. Žuklijienė surengė išvažiuojamąjį posėdį Priklausomybės ligų centre, norėdami patys įsitikinti ar informacija teisinga. Frakcijos nariai susitiko su ką tik pradėjusia eiti direktoriaus pareigas Justina Šimanauskaite, gydytoja Jelena Kuznecova, kurios supažindino su esama situaciją bei artimiausiais planais. Pasirodo, kad centras veiks ir toliau, ligoniams bus suteikiamos tos pačios paslaugos, stengiamasi pritraukti jaunų specialistų. Apžiūrėję Priklausomybės ligų centro patalpas, susitikę su personalu ir ligoniais bei jų artimaisiais, socialdemokratai įsitikino, kad centras sa ...

Socialdemokratams svarbu, kad vaikų maitinimas ikimokyklinio ugdymo įstaigose būtų organizuojamas tinkamai

Socialdemokratams svarbu, kad vaikų maitinimas ikimokyklinio ugdymo įstaigose būtų organizuojamas tinkamai

Socialdemokratų frakcijos nariai kreipėsi į miesto vadovus, prašydami rasti galimybių kuo skubiau skirti finansavimą visoms ikimokyklinio ugdymo įstaigoms įsteigti 0,5 etato vaikų maitinimo organizavimui ir Lietuvos higienos normos HN75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ vykdymui. Vadovaujantis Šiaulių miesto savivaldybės Tarybos 2016-12-29 sprendimu Nr.T-444 „Dėl visuomenės sveikatos priežiūros organizavimo“, priimtas sprendimas įsteigti Šiaulių miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biure visuomenės sveikatos priežiūros specialisto, vykdančio visuomenės sveikatos priežiūros funkciją savivaldybės teritorijoje esančiose ikimokyklinio ugdymo įstaigose. Visoms ikimokyklinio ugdymo įstaigoms lėšos buvo sumažintos pagal 2016-12-29 sprendime Nr-T-444 patvirtintus visuomenės sveikatos priežiūros etat ...

Close