Kodėl miesto meras palaiko šmeižikus?

Kodėl miesto meras palaiko šmeižikus?

Šiaulių miesto savivaldybės tarybos Socialdemokratų frakcijos nariai perskaitę portale Etaplius, https://www.etaplius.lt/siauliu-taryboje-veikia-organizuota-netvarkos-pzduku-grupuote, publikuotą, save Zakiru įvardijančio asmens nuomonę, kurioje teigiama <....> Meras sako, kad jam buvo siūloma „susitarti“ ir mainais į „reklamos“ ir „renginių įkainių“ tvarkų patvirtinimą, palikti susikompromitavusias darželių vadoves <...> tą pačią dieną raštu kreipėsi į Šiaulių miesto savivaldybės merą reikalaudami per Šiaulių miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamente nustatytus terminus atsakyti, kuris Šiaulių miesto savivaldybės tarybos Socialdemokratų frakcijos narys siūlė merui susitarti ir mainais į „reklamos“ ir „renginių įkainių“ tvarkų patvirtinimą, neatleisti iš darbo galimai susikompromitavusias Šiaulių ikimokyklinio ugdymo įstaigų „Berželis“ ir „Kūlverstuk ...

„Beržynėlio“ parke pagerbti Antanai ir Antaninos

„Beržynėlio“ parke pagerbti Antanai ir Antaninos

Birželio 13 d. „Beržynėlio“ parkas atgijo nuo muzikos garsų, skambių liaudies kolektyvų balsų. Taip buvo pagerbti Antanai ir Antaninos. Renginyje apsilankė „Beržynėlio“ parko įkūrėjas Šiaulių miesto savivaldybės vicemeras Justinas Sartauskas ir administracijos direktoriaus pavaduotojas Gintautas Sitnikas. Džiugu, jog išpuoselėta parko idėja pasiteisino. Tai įrodo nuolat atgyjantis ir žmones traukiantis parkas, sudarytos sąlygos miesto bendruomenėms turiningai praleisti laiką. ...

Į Strasbūrą pas europarlamentarę Viliją Blinkevičiūtę

Į Strasbūrą pas europarlamentarę Viliją Blinkevičiūtę

LSDP Šiaulių m. bičiulių delegacija gegužės paskutinę savaitę lankėsi Strasbūre europarlamentarės Vilijos Blinkevičiūtės kvietimu stebėti plenarinio posėdžio. Susitikimo metu  europarlamentarė pasidžiaugė, kad jos vadovaujamame Moterų teisių ir lyčių lygybės komitete priimami svarbūs tėvų ir prižiūrinčiųjų asmenų profesinio ir asmeninio gyvenimo pusiausvyros klausimai aktualūs Lietuvai. Susitikime taip pat pasidalinta mintimis apie Europos Parlamento darbą,   Europos Sąjungos ir Lietuvos aktualijas. Vizitas Strasbūre tęsėsi aplankant jo senamiestį, apžiūrint Strasbūro Dievo Motinos katedrą bei grožintis miesto vaizdais plaukiant laivu. Bendravimas su V. Blinkevičiūte buvo pratęstas vakarienes metu, susipažįstant su prancūzų virtuve. Pakeliui į namus, bičiuliai lankėsi Niurberge, Koblence, Freiberge. Kelionė, kurios metu visa Lietuvos delegacija rūpinasi V. Blinkevi ...

Socialdemokratai išbandė šiaulietiškas pramogas

Socialdemokratai išbandė šiaulietiškas pramogas

Šiaulių socialdemokratai - aktyvūs žmonės, mėgstantys keliauti, išbandyti naujas pramogas, bendrauti. Į įvairias išvykas, renginius bičiuliai keliauja ne tik, kai jos rengiamos visiems skyriaus nariams. Pramogauti mėgsta ir atskiros skyriaus grupės. Penktadienį trys skyriaus grupės susirengė į išvyką po Talkšos ežerą pramoginiu laiveliu „Bitinėlis“. Socialdemokratai su šeimos nariais puikiai praleido laiką, klausydamiesi Šmaikštaus Viliaus Purono pasakojimo, žvalgydamiesi į Talkšos ežero pakrantes, smagiai leisdami penktadienio pavakarę kartu. ...

Socialdemokratų frakcija dėl NVO projektų finansavimo konkurso nuostatų koregavimo kreipėsi į Šiaulių m. sav. administracijos direktorių

Socialdemokratų frakcija dėl NVO projektų finansavimo konkurso nuostatų koregavimo kreipėsi į Šiaulių m. sav. administracijos direktorių

Į Šiaulių miesto savivaldybės tarybos Socialdemokratų frakciją kreipėsi Šiaulių Nevyriausybinių organizacijų atstovai teigdami, kad 2018 m. vasario  27d. Administracijos direktoriaus įsakymu Nr. A-276 patvirtinti Nevyriausybinių organizacijų projektų finansavimo konkurso nuostatai nebuvo teikiami svarstyti NVO Tarybai, NVO Taryba neturėjo galimybės teikti pasiūlymus. Vadovaujantis patvirtintais nuostatais, NVO veikla bus labai apsunkinta, o kai kuriais atvejais ir visai neįmanoma. Socialdemokratų frakcija, išklausiusi NVO atstovų argumentus ir pasiūlymus, jiems pritarė ir kreipėsi į Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktorių siūlydami koreguoti Nevyriausybinių organizacijų projektų finansavimo konkurso nuostatus atsižvelgiant į NVO siūlymus. ...

Close