Pyragų diena su stalo žaidimais ir staigmenomis jubiliatams

Pyragų diena su stalo žaidimais ir staigmenomis jubiliatams

Jau tradiciniu kasmetiniu renginiu tapusi Pyragų diena, šiemet bičiulius stebino kitokiomis veiklomis. Renginį organizavęs socialdemokračių moterų Šiaulių klubas siekė pakelti bičiulius nuo kėdžių ir pyragais vaišintis pasportavus. Tiesa, sportas šįkart buvo skirtas smegenims. Gerą pusvalandį susirinkę varžėsi tarpusavyje ir išbandė skyriaus pirmininkės pavaduotojo Vidmanto Norvaišo dovanotą stalo žaidimų veiklą. Vėliau visi persikėlė į kitą patalpą, kur laukė bičiulių atsinešti skanėstai. Partijos pirmininko sveikinimais ir susirinkusių plojimais apdovanoti jubiliatai išklausė gimtadienio dainos ir pasidžiaugė ledų fontanais, visą vakarą lydėjo vakaro svečių dainos ir gera nuotaika. Renginio metu bičiuliai buvo informuoti apie lapkritį skyriuje vyksiančias veiklas: Lapkričio 12 d. 18.00 val. Pasimokykime anglų kalbos su Sigita Gintilaite Lapkričio 18 d. 17.30 va ...

Skyriaus konferencija pasiūlė kandidatus į LR Seimą

Skyriaus konferencija pasiūlė kandidatus į LR Seimą

Pirmadienį vykusioje Šiaulių miesto skyriaus konferencijoje susirinkę delegatai balsavo dėl kandidatų į LR Seimą siūlymo. Vienmandatėse apygardose socialdemokratų partijai tvirtinti siūlomi Šiaulių miesto skyriaus pirmininkės pavaduotojas Vidmantas Norvaišas ir Šiaulių miesto tarybos narys Gintautas Sitnikas. Daugiamandatėje apygardoje – Šiaulių miesto skyriaus garbės pirmininkas, Šiaulių miesto tarybos narys Edvardas Žakaris ir skyriaus prezidiumo narys Vytautas Butvilas. ...

Bičiulių vizitas Europarlamente

Bičiulių vizitas Europarlamente

Septynių narių LSDP Šiaulių m. bičiulių delegacija rugsėjo 15-20 dienomis lankėsi Strasbūre europarlamentarės Vilijos Blinkevičiūtės kvietimu stebėti plenarinio posėdžio. Susitikimo metu europarlamentarė Vilija Blinkevičiūtė pasidžiaugė, kad rinkimuose gavo 100000 balsų, padėkojo visiems, kas už ją balsavo. LSDP Šiaulių m. skyriaus bičiuliai ypatingai džiaugėsi europarlamentarės Vilijos Blinkevičiūtės pergale, kadangi Šiauliai – vienas iš miestų, kuriame ji surinko daugiausiai pirmumo balsų. LSDP Šiaulių m. skyriaus bičiulių delegacija kartu su visais lietuvių delegacijos nariais pasveikino ir pasidžiaugė, kad europarlamentarei Vilijai Blinkevičiūtei naujos kadencijos metu buvo paskirtos labai aukštos pareigos. Europarlamentarė išrinkta Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto pirmininko pirmąja pavaduotoja. Susitikimo metu buvo kalbėta apie Europos Parlamento ir L ...

Šiaulių dienos 2019

Šiaulių dienos 2019

Tris dienas Šiauliai šventė 783 miesto gimtadienį, įtraukdami į renginius ne tik miesto gyventojus ar svečius, bet ir įvairias organizacijas. Pastarosioms didžiausias dėmesys buvo skiriamas penktadienio vakarą iškilmingoje eisenoje. Ją sudarė biudžetinės ir privačios įmonės, nevyriausybinės organizacijos, politinės partijos. Eisenoje buvo matyti daug garbių žmonių. Buvo džiugu išgirsti sveikinimus iš Europos parlamento nario Juozo Oleko, LR Seimo nario Juliaus Sabatausko, Panevėžio rajono tarybos narės Modestos Petrauskaitės lūpų. Jie savo apsilankymu Šiauliuose maloniai nustebino ne tik bičiulius socialdemokratus, bet ir eiseną stebinčius šventinės eisenos žiūrovus, pasitikusius socialdemokratus rankų mostais ir palaikančiais plojimais. Svečiai po renginio išvykti neskubėjo, bendravo su bičiuliais. Šeštadienį šventė nuo ankstaus ryto tęsėsi Šiaulių miesto pėsčiųj ...

DuokLabas Šiaulių gyvūnų globos namų augintiniams

DuokLabas Šiaulių gyvūnų globos namų augintiniams

Vasarą kvietėme bičiulius nelikti abejingiems beglobiams Šiaulių gyvūnams, o šiandien įstaigos gyventojams vežėme bičiulių padovanotą maistelį. Džiaugiamės ir dviem gyvūnėliais, kurie atrado namus mūsų bičiulių tarpe. Tikime, kad žmonių gerumas neišblės. Raginame gyvūnėliams suteikti nuolatinį prieglobstį ir žmogišką rūpestį – tai geriausia dovana, kuria galime pasidalinti. Dėkojame Sigitai Lingytei, Edvardui Žakariui, Irenai Tamošaitienei, Vidmantui Norvaišui už paramą, Vladislavui Rauckiui ir Jovitai Rauckienei bei Linai Rauckienei už šuns Lukos ir katino Pukės prieglobstį. ...

Socialdemokratai nepritaria Pabalių turgaus privatizavimui

Socialdemokratai nepritaria Pabalių turgaus privatizavimui

Šiaulių socialdemokratai prezidiumo posėdyje aptarė rugsėjo 5 d. vyksiančio miesto tarybos posėdžio klausimus. Didelį dėmesį skyrė žmonių kreipimuisi dėl Šiaulių miesto savivaldybei priklausančio Pabalių turgaus privatizavimo. Socialdemokratai viešai deklaruoja nepritariantys turgaus privatizavimui, žmonių ignoravimui ir prastai miesto savivaldybės administracijos komunikacijai su turgaus prekybininkais. Prezidiumo nariai nepritaria ir smulkaus verslo rėmimo komisijos sudėčiai, kurioje nėra atstovo iš smulkiojo verslo. Todėl kviečia palaikyti prekybininkus rugsėjo 5 d. 10.00 val. organizuojamame mitinge P. Višinskio g. 34. ...

Close