Vladislavo Rauckio laiškas

Vladislavo Rauckio laiškas

Gerbiami bičiuliai, džiaugiuosi nuotolinės ataskaitinės - rinkiminės konferencijos delegatų aktyviu dalyvavimu balsuojant slaptai skyriaus būstinėje bei elektroniniu paštu. Konferencijoje nedalyvavo tik vienas delegatas. Grupės atsakingai delegavo savo narius į ataskaitinę - rinkiminę konferenciją, todėl toks rezultatas. Daugelis išrinktų delegatų yra ir skyriaus tarybos nariai. Organizavome ne vieną nuotolinį posėdį, tad tarybos nariai jau priprato prie elektroninio balsavimo, o tai prisidėjo prie beveik šimtaprocentinio delegatų dalyvavimo ataskaitinėje – rinkiminėje konferencijoje. Sveikinu Romą Janušonienę, kuri surinko daugumą delegatų balsų ir tapo skyriaus pirmininke. Manau, pirmieji pirmininkės žingsniai naujose pareigose formuojant skyriaus vadovybę yra teisingi ir drąsūs. Toli gražu ne visada rinkimus laimėjęs asmuo kviečia tapti pavaduotoju savo oponent ...

LSDP pirmininko rinkimai

LSDP pirmininko rinkimai

Šiaulių miesto skyriaus būstinėje (Aušros alėja 15) G R A F I K A S GEGUŽĖS 6 d.  12.00 - 19.00 val. GEGUŽĖS 7 d.  12.00 - 19.00 val. GEGUŽĖS 8 d.  09.00 - 18.00 val. GEGUŽĖS 9 d.  09.00 - 12.00 val.   Pagarbiai, Rinkimų komisijos pirmininkas Vytautas Butvilas ...

Naujoji skyriaus pirmininkė Roma Janušonienė

Naujoji skyriaus pirmininkė Roma Janušonienė

Sveikiname naujai išrinktą LSDP Šiaulių miesto skyriaus pirmininkę Romą Janušonienę surinkusią 65% delegatų balsų ir visą jos komandą: Pirmasis pavaduotojas - V. Rauckis Pavaduotojai – R. Bajorūnienė, V. Butvilas, S. Gintilaitė, V. Keras, V. Norvaiša, E. Žakaris (skyriaus Garbės pirmininkas) Iždininkė - J. Krištopaitė Žiniatinklio svetainės redaktorius - M. Sindriūnas ...

Informacija skyriaus bičiuliams

Informacija skyriaus bičiuliams

Mielieji, 2021 m. balandžio 29 d. vyko nuotolinis skyriaus tarybos posėdis, kuriame pritarta siūlymui, jog partijos grupėje mažiausias narių skaičius būtų 7. Iki šiol mažiausią partijos grupę sudarė 3 nariai. Už šį pasiūlymą balsavo daugiau nei 80 proc. Tarybos narių. Gegužės 3 d. vyks skyriaus ataskaitinė – rinkiminė konferencija. Delegatams jau išsiųsta mandatų komisijos pranešimas, Etikos ir procedūrų, Finansų komisijų, savivaldybės tarybos nario E. Žakario ir mano ataskaitos. Pirmiausia delegatai nuotoliniu būdu balsuos procedūriniais klausimais. Vienas svarbiausių konferencijos klausimų - pirmininko rinkimai, kurie vyks slaptu balsavimu. Kandidatais į skyriaus pirmininko pareigas partijos grupėse buvo pasiūlyta 11 kandidatų. Devyniems atsisakius, liko du pretendentai - 7 partijos grupių pasiūlyta Roma Janušonienė ir 5 partijos grupių pasiūlytas Virginijus Ker ...

Tarybos nario E. Žakario ataskaita

Tarybos nario E. Žakario ataskaita

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 23 straipsnio 5 punktu, teikiu antrųjų kadencijos metų veiklos ataskaitą. 2019 m. kovo 3 d. savivaldybių tarybų rinkimų metu buvau išrinktas Šiaulių miesto savivaldybės tarybos nariu. 2019 m. balandžio 9 d. įvyko pirmasis 2019-2023 metų kadencijos Šiaulių miesto savivaldybės tarybos posėdis. Į savivaldybių tarybų rinkimus kandidatavau kaip Lietuvos socialdemokratų partijos narys ir Šiaulių miesto savivaldybės taryboje dirbu opozicijoje. Esu Šiaulių miesto savivaldybės tarybos Švietimo, kultūros ir sporto komiteto narys. Prasidėjusi ir dar tebesitęsianti Covid-19 pandemija gerokai pakoregavo mano, kaip Šiaulių miesto savivaldybės tarybos nario, darbą. Gerokai mažiau teko susitikti su rinkėjais priimamajame, savivaldybės tarybos bei komitetų posėdžiai daugeliu atveju vyko nuotoliniu būdu. Tačiau ir blog ...

Close